Home / Vraag en antwoord / Verduurzamen en de VvE / Verduurzamen VvE algemeen

Om te verduurzamen is instemming nodig van de ledenvergadering, in veel gevallen betreft het een gekwalificeerde meerderheid. Om instemming te krijgen moeten er concrete plannen zijn uitgewerkt waarvan goed is onderzocht of ze technisch en financieel uitvoerbaar zijn.

Een voorbeeld hiervan is het vervangen van enkel glas door isolatieglas. Er moet eerst worden onderzocht of de kozijnen geschikt zijn voor het zwaardere en dikkere isolatieglas. Daarbij hebben veel VvE’s alleen gespaard voor instandhoudingsonderhoud en niet voor extra werkzaamheden. Er moet dus ook voldoende budget zijn.

U kunt het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) raadplegen. Mogelijk zijn er verduurzamingsmaatregelen zoals isoleren, glasvervanging of kozijnvervanging in opgenomen. Het is dan wel raadzaam om na te gaan of er ook voldoende geld wordt gereserveerd om de kosten van het MJOP in de toekomst ook daadwerkelijk te kunnen dekken.

Mogelijk heeft u VvE een aparte reservering (spaarpotje) voor toekomstige, nog niet specifiek benoemde verduurzamingsmaatregelen getroffen.

Er zijn verschillende opties voor het opstellen van een verduurzamingsplan:

Heeft u hele specifieke ideeën dan kunt u die verder laten uitwerken, bijvoorbeeld:

  • Alternatief voor de huidige collectieve stookinstallatie
  • Opties voor gevelisolatie
  • Opties voor kozijnvervanging

Voor u opdracht geeft, is het goed om eerst vooraf met elkaar kaders vast te stellen. Hoeveel is uw VvE bereid extra te investeren? Is uw VvE bereid bijvoorbeeld te lenen? Zodat u straks niet met een adviesrapport eindigt wat niet bij uw VvE past.

Dat verschilt. Bijvoorbeeld dakisolatie aanbrengen tegelijk met de vervanging van de dakbedekking is kosten efficiënt. Maar wat als deze ingreep nog lang op zich laat wachten? Dan kan de energiebesparing weer opwegen tegen de extra kosten.

Ook is het goed om naar de noodzaak te kijken in relatie tot andere bouwkundige problemen. Mogelijk zijn ze tegelijkertijd op te lossen. Bijvoorbeeld een vocht- en schimmelprobleem in slecht te ventileren woningen. Of ernstige tochtklachten.

Naast de verduurzaming en de daarmee samenhangende energiebesparing kan de ingreep een positieve uitwerking hebben op uw gezondheid en/of uw wooncomfort verhogen.

Tegelijk met de uitvoering van planmatig onderhoud een verduurzamingsingreep meenemen is kosten efficiënt. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Enkel glas vervangen door dubbel glas tegelijk met het schilderwerk
  • Het dak isoleren als de dakbedekking vervangen moet worden
  • De gevels isoleren als het voegwerk moet worden vervangen

Er moet wel ruim vooraf over zijn besloten in de algemene ledenvergadering en er moet uiteraard voldoende budget beschikbaar zijn.

  • Vaak is er eerst aanvullend onderzoek of advies nodig voor een verduurzamingsoptie kan worden gekozen (denk aan draagconstructie dak, dikte van de spouw, hoogte van de kruipruimte, flora en fauna onderzoek). Dat kost tijd.
  • De ledenvergadering moet instemmen met de verduurzamingswerkzaamheden. Veelal is hier een besluit met een gekwalificeerde meerderheid voor nodig.
  • Het bestuur heeft het benodigde mandaat voor het in opdracht geven van de extra werkzaamheden (ALV-besluit).
  • De financiële middelen van de VvE moeten toereikend zijn.

Als u twijfelt of de extra of gewijzigde werkzaamheden binnen uw bevoegdheden en/of binnen het projectbudget passen, overleg dan met uw accountmanager.

Er zijn talloze subsidies. Jammer genoeg wijzigen de regels, de bedragen en de inhoud van het subsidiepotje continu.

Vooraf naar subsidies kijken en op basis daarvan een plan laten opstellen kan, maar wij adviseren VvE’s om geen rekening te houden met de subsidie in de doorrekening van de plannen.

Ja, tegenwoordig is het gelukkig gemakkelijker geworden voor VvE’s om geld te lenen. Er zijn twee partijen in de markt waarmee VBA ervaring heeft: