Algemene voorwaarden

De voorwaarden voor onze diensten

Net als elke onderneming kent ook VvE Beheer Amsterdam algemene voorwaarden. Ze zijn vooral bedoeld om onze dienstverlening te verduidelijken. We hebben ze zo beperkt mogelijk proberen te houden.

AVG-privacyverklaring

VBA en uw persoonsgegevens

VBA is, net als de VvE, verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens. We zijn een samenwerkingsovereenkomst overeengekomen, specifiek voor VvE’s. Hierin zijn rechten, plichten en de rolverdeling vastgelegd. Onze privacyverklaring is er onderdeel van.