Actueel, correct en transparant

Financieel VvE-beheer

We houden uw financiële administratie actueel. We nemen u al het werk uit handen. Van het openen van bankrekeningen tot en met het opstellen van de jaarrekening en de begroting.

We gaan zeer zorgvuldig om met uw financiën. Bovendien is en blijft uw VvE de eigenaar van uw bank- en spaartegoeden. En u kijkt 24/7 digitaal met ons mee via het digitale VvE-portaal.

Verzorgen boekhouding

Wij verwerken alle inkomsten en uitgaven op de verschillende in de (grootboek)administratie van de VvE. Hierbij houden we rekening met de verschillende kostenverdeelsleutels van de VvE. Onze specialisten zorgen ervoor dat de administratie altijd up-to-date is.

Verzorgen boekhouding

Wij verwerken alle inkomsten en uitgaven op de verschillende in de (grootboek)administratie van de VvE. Hierbij houden we rekening met de verschillende kostenverdeelsleutels van de VvE. Onze specialisten zorgen ervoor dat de administratie altijd up-to-date is.

Debiteurenbeheer en incasseren VvE-bijdrage

Maandelijks innen wij de voorschot VvE-bijdragen. Op basis van de definitieve cijfers in de jaarrekening, rekenen we een eventueel tekort of overschot met de leden af.

Met een duidelijk en transparant incassobeleid voorkomen we grote betaalachterstanden. Zo nodig geven we de vordering op tijd uit handen.

Debiteurenbeheer en incasseren VvE-bijdrage

Maandelijks innen wij de voorschot VvE-bijdragen. Op basis van de definitieve cijfers in de jaarrekening, rekenen we een eventueel tekort of overschot met de leden af.

Met een duidelijk en transparant incassobeleid voorkomen we grote betaalachterstanden. Zo nodig geven we de vordering op tijd uit handen.

Crediteurenbeheer en factuurbehandeling en –betaling

Wij controleren, accorderen en betalen alle inkomende facturen. De facturen worden voor betaling eerst nog door het VvE-bestuur geaccordeerd. Slechts enkele medewerkers voeren betalingen uit en zijn er meerdere veiligheidsprotocollen om de banktegoeden van de VvE te beschermen.

Crediteurenbeheer en factuurbehandeling en –betaling

Wij controleren, accorderen en betalen alle inkomende facturen. De facturen worden voor betaling eerst nog door het VvE-bestuur geaccordeerd. Slechts enkele medewerkers voeren betalingen uit en zijn er meerdere veiligheidsprotocollen om de banktegoeden van de VvE te beschermen.

Jaarbegroting opstellen en berekenen VvE-bijdrage

Jaarlijks stellen wij samen met u een begroting op. Het jaarverslag, actualiteiten en prognoses geven input voor een begroting op maat. Eenmaal vastgesteld in de ledenvergadering, levert de begroting een nieuwe VvE-bijdrage op waarover we de VvE-leden informeren.

Jaarbegroting opstellen en berekenen VvE-bijdrage

Jaarlijks stellen wij samen met u een begroting op. Het jaarverslag, actualiteiten en prognoses geven input voor een begroting op maat. Eenmaal vastgesteld in de ledenvergadering, levert de begroting een nieuwe VvE-bijdrage op waarover we de VvE-leden informeren.

Jaarrekening opstellen en ondersteunen kascommissie

Onze financiële specialisten stellen uw jaarrekening samen. Gedurende het jaar zijn er tussentijdse controles op de cijfers. Na de jaarafsluiting en een eindcontrole, wordt de jaarrekening opgemaakt en aan het VvE-bestuur en de kascommissie verstrekt. Voor vragen kan de kascommissie bij onze specialisten terecht.

Jaarrekening opstellen en ondersteunen kascommissie

Onze financiële specialisten stellen uw jaarrekening samen. Gedurende het jaar zijn er tussentijdse controles op de cijfers. Na de jaarafsluiting en een eindcontrole, wordt de jaarrekening opgemaakt en aan het VvE-bestuur en de kascommissie verstrekt. Voor vragen kan de kascommissie bij onze specialisten terecht.

Beheer van bank- en spaarrekeningen

We openen indien nodig bankrekeningen op naam van de VvE. Desgewenst zorgen we voor spreiding van de spaargelden over meerdere bankrekeningen.

Beheer van bank- en spaarrekeningen

We openen indien nodig bankrekeningen op naam van de VvE. Desgewenst zorgen we voor spreiding van de spaargelden over meerdere bankrekeningen.

Digitaal VvE-portaal, MijnVBA

VBA gebruikt Twinq, beheersoftware voor VvE’s. Ons beheer wordt vrijwel direct (realtime) weergegeven in MijnVBA, een portaal specifiek voor uw VvE. Als bestuurslid heeft u 24/7 inzicht in de financiën zoals de debiteurenstanden. U heeft grip en dat is prettig.

Individuele leden kunnen de stamgegevens van de VvE-raadplegen, belangrijke documenten inzien en hun persoonlijke gegevens en correspondentie raadplegen.

Robert Keurentjes

De financiële administratie is voor velen het saaist

Voor mijn team is het juist de uitdaging om bewoners zo goed mogelijk inzage te geven in de financiële situatie van hun VvE. Wij zorgen ervoor dat de administratie altijd up-to-date is en dat bijvoorbeeld de jaarstukken voor iedereen begrijpelijk zijn.

Ik vind het fijn om te zien hoe iedereen samenwerkt en altijd klaarstaat voor uitleg. Bijvoorbeeld als iemand te laat is met het betalen van de VvE bijdrage. Zo voorkomen we dat eigenaren in de problemen komen en zorgen we dat de VvE financieel gezond blijft.

Offerte aanvragen

Current step:1Step 1
2Uw VvE

Uw gegevens

Aanhef *

Uw VvE

Bestaat uw VvE uit een hoofdvereniging met onder splitsingen? *
Heeft u een splitsingsakte van uw VvE beschikbaar? *