Een maatregel zoals dakisolatie, kan prima worden opgenomen in het bestaande MJOP. Als het aantal vierkante meters dakvlak bekend is en er is onderzocht of isolatie mogelijk is, is het vrij eenvoudig toe te voegen.

Er is wel een vergaderbesluit voor nodig en er moet uiteraard voldoende budget voor zijn.

Een D-MJOP bestaat uit een regulier MJOP en een maatwerk Energie Prestatie Advies, opgesteld door een gespecialiseerd adviesbureau.

Het reguliere MJOP laat zien welk onderhoud er op termijn moet worden uitgevoerd. Het EPA geeft een totaalbeeld van verduurzamingsmogelijkheden (inclusief privédelen). Het EPA beschrijft de energiebesparing, de benodigde investering, de terugverdientijd en de opbrengsten.

De meest geschikte maatregelen (minimaal twee) worden in het MJOP gekoppeld aan het regulier grootonderhoud wat resulteert in kostenefficiëntie. Dat wordt een D-MJOP genoemd.

Een D-MJOP is zinvol als de VvE of uzelf geld beschikbaar heeft voor verduurzaming of bereid is ervoor te lenen, maar nog niet weet wat te doen.

Via Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE) is het mogelijk een groot deel van het factuurbedrag terug te krijgen. Hieraan zijn voorwaarden aan verbonden. Bijvoorbeeld, twee van de voorgestelde verduurzamingsingrepen moeten binnen een bepaalde periode worden uitgevoerd.

De subsidieregels wijzigingen regelmatig, voor recente informatie kijkt u op SVVE

Een EMA is een MJOP waarin verduurzaming is opgenomen volgens wat haalbaar is voor de VvE. Met uw VvE stelt u eerst vast wat de ambitie van de VvE is. hierbij spelen ook de financiën een rol want de meeste VvE’s hebben gespaard voor instandhoudingsonderhoud, niet voor verduurzaming.

VBA heeft hiervoor een viertal basisvarianten uitgewerkt. In uw VvE bespreekt u eerst welke variant het best past.

Nee, een EMA is een praktisch product dat VBA heeft samengesteld samen met de inspectiebureaus.

Een D-MJOP is een zeer uitgebreid product dat ook de privédelen meeneemt in de inventarisatie.

Een EMA is een product meer gericht op wat praktisch haalbaar is voor de VvE en betreft alleen de gemeenschappelijke delen.

Als er een formeel vergaderbesluit over is genomen.
Betreft het wijzigingen in de bestaande situatie (ander materiaal) of toevoegingen (dakisolatie) dan is er mogelijk een gekwalificeerde meerderheid van stemmen voor nodig. Oftewel, er zijn om het besluit te nemen meer stemmen nodig dan gebruikelijk.