Home / Vraag en antwoord / Planmatig onderhoud (PO) / Planmatig Onderhoud algemeen

Planmatig onderhoud betreft de over het algemeen grotere onderhoudsprojecten waar de nodige voorbereiding aan vooraf gaat. Denk aan een dakrenovatie of het eenmaal per 6 tot 8 jaar uitvoeren van het buitenschilderwerk. Maar ook het onderhouden en/of vervangen van gebouw gebonden installaties zoals de lift. Het betreft alle werkzaamheden die moeten gebeuren om het gebouw ‘in stand te houden’.

Hieronder vallen alle werkzaamheden, die nodig zijn om het gebouw zijn functie te laten behouden zoals die nu is. Ook het vervangen van bestaande installaties valt hieronder. Wijzigingen, verduurzaming en investeringen vallen niet onder instandhouding.

In de splitsingsakte is vastgelegd welke bouwdelen en installaties onder de VvE vallen en door de VvE worden onderhouden. Soms is het logischer dat een eigenaar van een appartementsrecht een bouwdeel zelf onderhoudt. Denk bijvoorbeeld aan de eigenaar van een winkelpand met een speciale pui. Dan is dat omschreven in de splitsingsakte.

Een actueel meerjarenonderhoudsplan (MJOP) geeft meer inzicht. In een goed opgebouwd MJOP zijn de bouwdelen en installaties van de VvE opgenomen met daarbij de eenheden, aantallen, gemiddelde prijzen en het verwachte uitvoeringsjaar. Meer informatie over MJOP’s vindt u hier.

Met het MJOP wordt een spaarplan opgesteld. In het spaarplan dat u van VBA ontvangt wordt ook rekening gehouden met toekomstige prijsstijgingen. Over het algemeen spaart de VvE daarmee voldoende. Een MJOP is geen vervanging voor een offerte. Door onvoorziene, externe invloeden kunnen prijzen stijgen. Het is verstandig om een potje onvoorzien te hebben of iets meer te sparen.

De volgende zaken vallen niet onder regulier planmatig onderhoud en zijn standaard niet opgenomen in het MJOP van de VvE:

Dagelijks onderhoud: alles wat onverwachts ontstaat of door externe invloeden. Denk aan lekkage door stormschade of een defecte deuropener. Meer informatie over dagelijks onderhoud vindt u hier.

Preventief onderhoud: soms incidenteel maar meestal op contractbasis uitgevoerd. Hiermee wordt dagelijks onderhoud voorkomen of planmatig onderhoud uitgesteld. Denk aan het jaarlijks inspecteren en reinigen van dakbedekking en/of het reinigen van de goten.

Bouwkundig onderzoek en/of inspecties: om meer te weten te komen over wat niet visueel te inspecteren is. Bijvoorbeeld monsterafname van materiaal dat mogelijk asbesthoudend is. Of een camera inspectie om te onderzoeken hoe de staat van een rookgasafvoer is. Meer informatie over onderzoek en inspecties vindt u hier.

Wijzigingen en/of toevoegingen: denk hierbij aan het veranderen van de entree, het plaatsen van een extra hekwerk of het toevoegen van dakisolatie. Of zelfs het toevoegen van een lift.

Verduurzamen: denk aan het aanbrengen van isolatie of het vervangen van enkel glas door isolatieglas. Dit kan wel gecombineerd worden met planmatig onderhoud. Meer informatie over verduurzamen vindt u hier.

Het MJOP is een planning met daarin opgenomen het vermoedelijke uitvoeringsjaar, dat gebeurt op basis van ervaringscijfers. Soms kan het onderhoud worden uitgesteld of moet het juist naar voren worden gehaald.