Met de aankoop van een appartementsrecht wordt u – of bent u inmiddels – lid van de VvE. Dat brengt verplichtingen met zich mee. Laat u zich vooraf goed informeren door de verkoper, de makelaar en de notaris. Verdiept u zich na aankoop ook in uw rechten en plichten.

Tijdens het aankooptraject voorziet de verkoper van het appartement u van informatie, veelal via de verkopende makelaar. Voor eventuele aanvullende vragen kunt u contact leggen met het VvE-bestuur.

Ja, als eigenaar van een appartementsrecht bent u bij wet verplicht lid van de VvE. Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Waarvoor u verantwoordelijk bent als VvE-lid, vindt u in het splitsingsreglement en (indien aanwezig) het huishoudelijk reglement van de VvE.
Hierin is onder meer beschreven wat de gemeenschappelijke delen zijn, hoe ieder lid bijdraagt aan het beheer en onderhoud en wat uw stem daarin is.

De reglementen bevatten daarnaast veel andere belangrijke informatie over wat er wel of niet is toegestaan in de VvE. U vindt ze op MijnVBA, ze staan direct op de startpagina onder de belangrijke documenten.

VvE-beheer Amsterdam wordt geïnformeerd door de notaris en zorgt ervoor dat de nieuwe eigenaar wordt ingeschreven en de oude eigenaar uitgeschreven.

VvE-beheer Amsterdam registreert enkel gegevens in relatie tot het appartementsrecht en uw contactgegevens.

Gegevens aanvullen kan via MijnVBA of door uw aanvullende gegevens te mailen naar info@vvebeheer-amsterdam.nl.

Met het totaal aan VvE-bijdragen betaalt de VvE de gemeenschappelijke kosten. Denkt u aan de opstalverzekering of het onderhoud.
Meer informatie over de (hoogte van de) VvE-bijdrage vindt u hier.

Als de verkoop definitief is, dan vraagt de notaris VBA om een opgave van de stand van de VvE-bijdrage t/m de datum van de levering van het appartementsrecht (de zogeheten overdracht). Een eventuele achter- of voorstand wordt door de notaris met de verkoper afgerekend.

Anders is dat bij een faillissement van de verkoper, het bedrag kan worden geïnd bij de nieuwe eigenaar behoudens bijdragen die al in een vorig boekjaar hadden moeten worden betaald. De makelaar en/of notaris zal u hierover informeren.

Na overdracht ontvangt u een welkomstbrief met de nodige informatie, inclusief inloggegevens voor uw digitale VvE-portaal, MijnVBA.

In het VvE-portaal treft u allerlei informatie aan van en over uw VvE. Meer informatie over wat u allemaal op MijnVBA aantreft, vindt u hier.

Er zijn een paar punten zijn zeer belangrijk:

  • Voor verbouwingen en sommige aanpassingen heeft u toestemming van de VvE nodig. Denk daar niet te ligt over. Meer informatie vindt u hier.
  • Maakt u gebruik van een hijsbalk, controleer of deze is gekeurd en gebruikt mag worden. Veiligheidshalve bevelen we u aan om een verhuislift te huren. De kosten zijn beperkt en ze zijn een stuk veiliger in het gebruik.
  • Controleer in het splitsingsreglement of (indien aanwezig) in het huishoudelijk reglement of er extra regels zijn voor verbouwen en/of verhuizen. Denk aan het afdekken van de liftvloer of de standplaats van verhuiswagens. De reglementen vindt u in uw op de startpagina van het digitale VvE-portaal, MijnVBA.
  • Uw periodieke VvE-bijdrage betaalt u voorafgaand aan de desbetreffende periode. U ontvangt hiervoor geen factuur. Meer informatie vindt u hier.

Wilt u geen zorgen hebben over de tijdige betaling van uw VvE-bijdrage? Met het afgeven van een machtiging, via dit machtigingsformulier, heeft u daar geen omkijken meer naar.

De reglementen vindt u op de startpagina van uw digitale VvE-portaal, MijnVBA. Uw gebruikersnaam en wachtwoord heeft u ontvangen in de welkomstbrief.

In de welkomstbrief die u heeft ontvangen staat hoe u een naamplaatje kunt bestellen. De welkomstbrief heeft u per mail ontvangen, hierin staat ook uw gebruikersnaam en wachtwoord voor uw digitale VvE-portaal, MijnVBA.

De welkomstbrief staat overigens ook onder Mijn pagina/ Mijn correspondentie in het digitale VvE-portaal.