VvE-bijdrage en automatische incasso

Betaal op tijd, voorkom incassokosten

Uw VvE-bijdrage moet op tijd op de rekening van de VvE staan, veelal is dat op de eerste dag van de maand!

VBA maakt het u gemakkelijk

Met een incassomachtiging, heeft u geen omkijken naar uw betaling. Ook als de VvE-bijdrage (na een vergaderbesluit) wijzigt, zorgt VBA ervoor dat het juiste bedrag wordt afgeschreven.

Machtigingsformulier

Onderstaand machtigt u uw VvE om uw VvE-bijdrage automatisch af te schrijven. Ter verificatie ontvangt u een bevestiging op uw e-mail- of postadres met daarin de ingangsdatum.

Uw gegevens

Postbus 738, 1000 AS Amsterdam

Door verzending van dit formulier geeft u toestemming aan incassant om doorlopend incasso­-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens VvE-bijdragen, die conform de vergaderbesluiten verschuldigd zijn, en u geeft toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de VvE. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.