U heeft daarin geen keus. Lidmaatschap van de VvE is wettelijk geregeld binnen het appartementsrecht. U bent ook verplicht om bij te dragen in de kosten van de VvE.

Met de aankoop van uw appartementsrecht bent u ook een stukje eigenaar geworden van het gehele gebouw. In de splitsingsakte, die u van de notaris heeft ontvangen bij de aankoop van het appartementsrecht, staat aan welke gemeenschappelijke kosten u verplicht bent bij te dragen.

Denk bijvoorbeeld aan de opstalverzekering, elektrakosten voor de algemene verlichting, het onderhoud en de keuring van de lift, schoonmaak van het trappenhuis en allerlei andere kosten die gemaakt moeten worden om het gebouw te onderhouden en te beheren.

De (hoogte van de) VvE-bijdrage wordt democratisch vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering.

Meer informatie vindt u onder Algemene ledenvergadering (ALV), besluitvorming en notulen.

Vanuit de reglementen van de VvE bent u verplicht uw VvE-bijdrage voor de eerste dag van de betreffende periode te betalen aan de VvE. Uw betaling dient uiterlijk op de eerste werkdag van de betreffende periode op de rekening van de VvE te staan.

Met dit formulier machtigt u uw VvE om uw periodieke VvE-bijdrage automatisch af te schrijven. VBA stuurt ter verificatie een bevestiging naar het bij ons bekende e-mail- of postadres. Hierin staat vanaf welke datum de VvE-bijdrage wordt geïncasseerd.

Tot die tijd dient u de bijdrage zelf over te maken

Als u wilt weten hoeveel u elke maand moet betalen aan de Vereniging van Eigenaren en waar dit geld aan wordt besteed, kunt u een kijkje nemen in uw digitale VvE-portaal, MijnVBA.

Het moment om het over de (hoogte van de) VvE-bijdrage te hebben, is in de algemene ledenvergadering. In de vergadering wordt de VvE-begroting voorgelegd, eenmaal vastgesteld is de begroting bepalend voor de hoogte van de VvE-bijdragen.

Over alle uitgaven van de VvE beslissen de VvE-leden gezamenlijk in de algemene ledenvergadering.
Er zijn wettelijke verplichtingen waaraan de VvE moet voldoen. Denk aan de opstalverzekering of het laten keuren van de lift. De VvE-leden kiezen zelf de verzekeraar en de keuringsinstantie.

Meer informatie vindt u onder Algemene ledenvergadering (ALV), besluitvorming en notulen.

Met dit formulier machtigt u uw VvE om uw periodieke VvE-bijdrage automatisch af te schrijven. VBA stuurt ter verificatie een bevestiging naar het bij ons bekende e-mail- of postadres.

Hierin staat vanaf welke datum de VvE-bijdrage wordt geïncasseerd. Tot die tijd dient u de bijdrage zelf over te maken.