In uw digitale VvE-portaal, MijnVBA, zijn diverse documenten opgeslagen in zogeheten bibliotheken of te downloaden. Ze zijn vrij gemakkelijk te achterhalen maar we helpen u graag een beetje op weg.

Om in te loggen heeft u uw gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Deze treft u aan in uw persoonlijke welkomstbrief en in de uitnodigingsbrief voor de ledenvergadering van uw VvE.

Gebruikersnaam kwijt? Bel naar (020) 520 90 00 of mail naar info@vvebeheer-amsterdam.nl.

U treft ze aan direct op de startpagina onder ‘Recente belangrijke documenten’: De eerste vijf documenten ziet u in beeld, voor meer documenten klikt u door ‘Naar alle belangrijke documenten’.

Op de startpagina ziet u ‘Actuele vergaderingen’: Op de meest recente vergaderdata kunt u klikken om direct bij de informatie en de vergaderdocumenten te komen: Voor vergaderingen langer geleden, klikt u op ‘Naar alle vergaderingen’. U krijgt dan een lijst met alle vergaderingen te zien. Klik op de ‘blauwe’ datum en u krijgt de bijbehorende informatie.

Ga naar ‘Financiën’. Onder ‘Begroting’ kunt u de begroting van het voorgaande, huidige of volgende boekjaar downloaden. Meer informatie over de begroting vindt u hier.

Onder ‘Jaarrekening voorgaande boekjaren’ vindt u de jaarrekeningen van de afgelopen jaren. Let op, als de algemene ledenvergadering nog moet plaatsvinden, is de jaarrekening van het afgelopen boekjaar nog niet formeel vastgesteld door de leden.

Er kunnen nog wijzigingen in komen.
Meer informatie over de jaarrekening vindt u hier.

Deze vindt u onder Gebouw beheer, onder ‘Overzicht Contracten’. Hieronder vindt u de lopende contracten van uw VvE en de verzekeringspolis(sen): Als er een telefoonnummer is vermeld, kunt u direct contact opnemen om uw melding door te geven. Wilt u de onderliggende contractdocumenten raadplegen, klik dan aan het begin van de regel op de blauwe omschrijving:

Ga naar Gebouw beheer’ en klik op Meerjarenplannen:

 

U ziet vervolgens het Spaaradvies van VBA, gebaseerd op het meest recente meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van uw VvE.

In onderstaand voorbeeld is het Spaaradvies goedgekeurd door de algemene ledenvergadering, er kan ook ‘Ter voorstel aan de vergadering’ staan:

 

Het inspectierapport van de inspecteur vindt u onder ‘Gebouw beheer’,  ‘Documenten van het gebouw’.

Ga naar ‘Gebouw beheer’, klik op ‘Documenten van het gebouw:

U treft daar de voorgestelde Spaaradviezen o.b.v. uw MJOP aan:

Klik op de blauwe tekst van de versie die u nodig heeft, klik vervolgens rechts in beeld op de knop ’Samenstelling’. U ziet een voorbeeld van het document, met het pijltje rechtsboven kunt u het downloaden: