Home / Vraag en antwoord / Bestuur, commissies en VvE-taken / Bestuursfuncties en -taken

Het VvE-bestuur is de formele vertegenwoordiging van de VvE en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Het bestuur handelt binnen de kaders van het splitsingsreglement en de door de leden verstrekte (financiële) mandaten. Jaarlijks controleert de kascommissie het bestuursbeleid. Het bestuur kan zich laten ondersteunen door commissies.

Het bestuur bestaat meestal uit VvE-leden die zich daarvoor vrijwillig aanmelden. De Algemene Ledenvergadering (ALV) benoemt en/of ontslaat bestuursleden. Bestuursleden kunnen uiteraard ook zelf hun taak neerleggen maar formeel treedt men pas af na besluit van de vergadering.

Het ‘ideale’ VvE-bestuur bestaat uit drie tot vijf leden die de volgende functies invullen:

 • Bestuursvoorzitter: leidt bestuursvergaderingen en vertegenwoordigt de VvE naar buiten;
 • Penningmeester: verantwoordelijk voor de financiën, houdt toezicht op het financiële beheer door de VvE-beheerder;
 • Secretaris: verzorgt correspondentie, notulen/besluitenlijsten van bestuursvergaderingen en bewaakt actiepunten binnen het bestuur (grote secretariële taken verzorgt de VvE-beheerder).

Afhankelijk van de grootte en/of aandachtsgebieden binnen de VvE is er vaak ook:

 • Een bestuurslid technische zaken die het aanspreekpunt is voor technische aangelegenheden en die de kwaliteit bewaakt van het (uitbestede) onderhoud.
 • Een bestuurslid zonder portefeuille voor overige (incidentele) taken.

Het oneven aantal is raadzaam en soms verplicht. Is het bestuur het onderling niet eens, kan er worden gestemd.

In de reglementen van de VvE liggen de bevoegdheden vast maar de ALV kan ze uitbreiden. In de dagelijkse praktijk is het nodig het bestuur te mandateren voor beslissingen met beperkte (financiële) gevolgen. Anders moet elk wissewasje wachten tot een ALV of er moet er voor elk spoedje een extra ALV uitgeschreven worden, dat is onwerkbaar.

Meer informatie over het onderwerp vindt u hier: Bestuursmandaat en aansprakelijkheid

De VvE is verplicht om een VvE-bestuur te benoemen. Het is de formele vertegenwoordiging van de VvE en het aanspreekpunt voor zowel de leden als externe partijen. Als er geen VvE-bestuur uit leden gevormd kan worden, kan het bestuur ook extern worden belegd. Dat is een prijzige aangelegenheid. Meer informatie over het onderwerp vindt u onder Benoeming bestuur en commissies

Dat is niet zo te zeggen. Het hangt af van meerdere factoren:

 • Over hoeveel andere bestuursleden (en eventueel commissies) zijn de taken verdeeld?
 • Weet u uw eigen grenzen goed te bewaken?
 • Wordt het bestuur ondersteund door een professioneel VvE-beheerder zoals VvE Beheer Amsterdam?
 • Beschikt deze VvE-beheerder over professionele VvE-beheersoftware?
 • Staan er grote onderhouds- en/of verduurzamingsopgaven op de planning?
 • Zijn er langlopende conflicten onder de leden?

Het kan zomaar enkele jaren rustig zijn en vervolgens tijdelijk druk, bijvoorbeeld vanwege de uitvoering van een planmatig onderhoudsproject. Het – al dan niet – tijdelijk aanstellen van een commissie kan het bestuur ontlasten.