Home / Vraag en antwoord / Bestuur, commissies en VvE-taken / Benoeming bestuur en commissies

Bestuurs- en commissieleden zijn formele vertegenwoordigers van de VvE. Vandaar dat de benoeming van deze leden dan ook een formele aangelegenheid is.

Elk VvE-lid kan zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie of een commissie. De kandidaatstelling wordt geagendeerd en de kandidaat wordt al dan niet benoemd in de Algemene Ledenvergadering.

In principe worden commissies en het bestuur gevormd door leden van de vereniging die zich daarvoor vrijwillig aanmelden.

Het bestuur bestaat bij voorkeur uit drie tot vijf leden. De kascommissie bestaat uit minimaal twee leden. Afhankelijk van (activiteiten van) andere commissies wordt het aantal leden bepaald. Dat kan er ook één zijn.

Dat hoeft niet per se. Wanneer er geen leden bereid zijn om het bestuur of een commissie te vormen, wordt er in de regel een externe (professionele) partij aangesteld. Dat kost geld.

Regelt de VvE niets en geeft dat problemen, dan kan een VvE-lid via een juridische procedure de VvE dwingen om een bestuur te benoemen. De rechter draagt de VvE op om binnen een bepaalde termijn een bestuur te vormen uit leden of anders een extern bestuur in te huren.