Home / Vraag en antwoord / Reparatieverzoek en schademelding / Reparaties en schades voor de VvE

Een verzoek tot reparatie van een gemeenschappelijk bouwdeel dat onverwachts kapot is gegaan in het normale dagelijks gebruik van het gebouw. Bijvoorbeeld als gevolg van vandalisme, storm, brand of inbraak.

In beide gevallen is herstel nodig. Behalve dat schade ontstaat door een externe oorzaak en vaak de gevolgschade verzekerd is. De VvE kan veelal (een deel van) de kosten via de opstalverzekering verhalen.

Meer informatie vindt u onder verzekeringen en schadeafhandeling.

Een defect aan de gemeenschappelijke bouwdelen of installaties, kunt u melden. In de regel is dat alles wat de verschillende eigenaren gezamenlijk gebruiken en onderhouden.

Denk bijvoorbeeld aan het dak, de gevels met daarin de kozijnen, de galerijen, de hoofdentree, de lift, het trappenhuis en soms de tuin.

Een schade aan de gemeenschappelijke bouwdelen of installaties, kunt u melden. In de regel is dat alles wat aard en nagelvast verbonden is aan het gebouw.

Schade is in bepaalde situaties gedekt via de opstalverzekering van uw VvE, ook al betreft de schade uw privédeel. Meer informatie vindt u onder verzekeringen en schadeafhandeling.

In de splitsingsakte en -reglement van de VvE ligt vast wat gemeenschappelijk is en wat privé. Soms is er een verduidelijking opgenomen in (indien van toepassing) het huishoudelijk reglement. U treft deze documenten aan in uw digitale VvE-portaal, MijnVBA.

Voor een algemene richtlijn klikt u hier. Houd er rekening mee dat dit per VvE anders kan zijn.

Op basis van uw melding kan dit niet altijd vooraf vastgesteld worden. Vooral bij lekkages is dat lastig te bepalen. Wij belasten de factuur aan u door als blijkt dat:

  • de oorzaak een privéaangelegenheid is;
  • het defect te verwijten is aan onjuist gebruik;
  • het reparatieverzoek onjuist is;
  • er geen sprake is van een defect.

Geregeld ligt de lekkageoorzaak bij de bovenburen, door verouderde kitnaden in de badkamer of een lekkende wasmachineslang. Leg hiervoor contact met uw bovenburen. Ligt de oorzaak in het privégedeelte van uw buren? Dan regelt u de schade verder met hen.

Het juridisch loket heeft een voorbeeldbrief die u hiervoor kunt gebruiken:
Voorbeeldbrief aansprakelijk stellen onrechtmatige daad | Het Juridisch Loket

Lekkages zijn soms lastig te achterhalen. Denkt u aan lekkende leidingen in wanden of vloeren. Komt u er niet uit? Neem contact op met VBA voor overleg. Voor lastig te achterhalen lekkages kan een lekdetectie uitkomst bieden.