Home / Vraag en antwoord / VvE-bijdrage en incassoprocedure / Incassobesluit en deurwaarder

Is de VvE-bijdrage niet tijdig voldaan of de automatische incasso niet mogelijk, ontvangt de betreffende eigenaar een herinnering met het verzoek het openstaande bedrag binnen 10 dagen te voldoen op rekening van de VvE.

Bij geen gevolg ontvangt de eigenaar een tweede bericht (zogeheten aanmaning) met het verzoek ervoor te zorgen dat het openstaande bedrag binnen 7 dagen na verzenddatum is bijgeschreven op de bankrekening van de VvE.

Bij geen gevolg ontvangt de eigenaar een laatste aanmaning. Er wordt nog éénmaal gelegenheid gegeven om binnen 15 dagen te betalen. Hierbij wordt gemeld dat als betaling uitblijft, de vordering aan een deurwaarder wordt uitbesteed. Voor deze laatste aanmaning brengt VBA € 20,00 (inclusief btw) incassokosten in rekening bij de eigenaar.

Bij uitblijven van betaling wordt de vordering onherroepelijk uitbesteed aan de deurwaarder. Deze wordt verzocht de vordering inclusief alle bijkomende kosten* te incasseren.

VBA moedigt betalingsregelingen niet aan, maar soms heeft een betalingsregeling de voorkeur. Een incassoprocedure duurt lang, er moeten allerlei formele stappen worden doorlopen.

Mits door de eigenaar zelf verzocht voor het inschakelen van de deurwaarder, is een regeling bespreekbaar. Standaard ziet de regeling er zo uit:
• Komende VvE-bijdragen worden volledig en op tijd voldaan.
• Het achterstallige bedrag wordt uiterlijk binnen 6 maanden ingelopen.
• Bij het niet nakomen van de regeling gaat de vordering onherroepelijk naar de deurwaarder.

Over het algemeen worden betalingsregelingen goed nagekomen. De meeste eigenaren doen hun uiterste best om de extra kosten van een incassoprocedure te voorkomen, ze zijn zich er zeer goed van bewust dat het niet nakomen van de regeling consequenties met zich meebrengt.

U voorkomt incassokosten vanzelfsprekend door op tijd te betalen. Of als dat echt niet gaat, op tijd contact met ons op te nemen om eventueel een betalingsregeling te treffen. Is uw dossier eenmaal overgedragen aan de gerechtsdeurwaarder dan kunnen we de extra kosten niet meer terugdraaien.

Met dit formulier machtigt u uw VvE om uw periodieke VvE-bijdrage automatisch af te schrijven. VBA stuurt ter verificatie een bevestiging naar het bij ons bekende e-mail- of postadres.

Hierin staat vanaf welke datum de VvE-bijdrage wordt geïncasseerd. Tot die tijd dient u de bijdrage zelf over te maken.