Beste lezer,

Heeft uw VvE al een duurzame MJOB, en wat is dat eigenlijk? Wanneer en hoe maakt u de VvE-bijdrage over? En wat doen de accountmanagers van VvE Beheer Amsterdam tijdens het hoogseizoen? Antwoord op deze vragen vindt u in deze nieuwsbrief. Ook nemen we u mee naar een van Nederlands grootste VvE's in de steigers, de Vincent 3 in de Nieuwe Pijp.

Wat vindt u van deze nieuwsbrief en waar wilt u meer over lezen? Laat het ons weten. Mail naar nieuwsbrief@vvebeheer-amsterdam.nl.

Met hartelijke groet,
Ingrid van Laerhoven


Even voorstellen:
Roderick Barendse

Voor Senior Accountmanager Roderick Barendse is de lente het hoogseizoen van zijn werk. Voor 35 VvE's is hij de vaste contactpersoon van VvE Beheer Amsterdam (VBA).

Roderick is geen man van regeltjes: "Gaan wensen van VvE's voorbij aan de standaarddienstverlening van VBA, dan zeg ik nooit meteen nee. Ik hou ervan om zaken anders te bekijken, dat levert soms interessante nieuwe oplossingen. Moet ik af en toe een stevige discussie aangaan met mijn collega's, omdat ik voor mijn klant iets wil regelen, dan doe ik dat."

Toen Roderick in 2004 begon bij VBA beheerde het bedrijf zo'n 140 verenigingen, inmiddels zijn het er ruim 1000. In het hoogseizoen maakt hij geregeld lange dagen. 's Ochtends de dagelijkse werkzaamheden, 's avonds vergaderingen. Maar, zegt ie, "maandag en donderdag, dan breng en haal ik mijn kinderen van school. En als ze vragen wat voor werk ik doe? Nou dan wijs ik naar een flat en zeg ik: als er iets kapot is, dan zorg ik dat iemand het repareert."


De VvE-bijdrage:
hoe en wanneer betalen

Elke maand betaalt u een voorschotbijdrage aan uw VvE, ook wel servicekosten genoemd. Zo betaalt u samen met de andere eigenaren de kosten die de vereniging maakt. Denk aan de verzekering van het pand, het onderhoud en de schoonmaakkosten. Maar een deel van de bijdrage is ook bestemd voor toekomstig onderhoud.

Wist u dat uw voorschotbijdrage elke eerste dag van de maand op de rekening van de VvE moet staan? Dit is belangrijk, omdat de VvE elke maand rekeningen moet betalen. Met een machtiging voor automatische incasso heeft u hier geen omkijken naar. Wij schrijven de bijdrage dan op het juiste moment af.

Eén keer per jaar stelt u samen met de andere eigenaren een nieuwe begroting vast. Op basis hiervan wordt een nieuw voorschotbedrag bepaald. Als u een incassomachtiging geeft, zorgen wij ervoor dat het gewijzigde bedrag wordt afgeschreven. Dat is onderdeel van de service die wij als VvE beheerder graag aan u verlenen.

Heeft u nog geen incassomachtiging afgegeven, regel het dan nu gemakkelijk online.


Nieuwe raamkozijnen voor 298 woningen

Ramen die vocht doorlaten, niet goed openen en sluiten en nog lelijk zijn ook, die wil je zo snel mogelijk vervangen. Maar woon je in een pand met gemeentelijke monumentstatus en er is te weinig geld, dan kan het lang duren. Dit overkwam de bewoners van de Vincent 3, een van Nederlands grootste VvE's.

Sinds vorige maand staat het gebouw van de Vincent 3, aan de Van Hillegaertstraat, Ruysdaelkade, Jozes Israëlskade, Pienemanstraat en de Vincent van Goghstraat in Amsterdam, in de steigers. De vereniging laat dit jaar, onder begeleiding van VvE Beheer Amsterdam (VBA), bij alle 298 woningen de buitenkozijnen vervangen. Tegelijkertijd zijn er schilder- en gevelwerkzaamheden en controleert de aannemer de balkons en dakgoten.

Geld bijleggen
Doordat de kozijnvervanging niet volledig was opgenomen in de meerjarenbegroting, heeft het lang geduurd voordat de aannemer kon beginnen. Volgens Janne de Vries, voorzitter van het vijfkoppige VvE-bestuur, wilden de bewoners destijds graag geld bijleggen, maar dat moest ook zorgvuldig besproken worden met de grooteigenaar in VvE.

Met vijf man zo'n grote vereniging besturen, is een flinke taak. "Maar we hebben het werk goed verdeeld", zegt Janne. Omdat de secretaris en de penningmeester het al druk genoeg hebben met reparatieverzoeken en facturen, zijn er extra teams aangesteld, zoals een commissie die de nieuwe raamkozijnen heeft gekozen.

Proefwoning
Bij grote projecten als deze wordt een zogeheten bouwteam gevormd met de aannemer, de VvE en de VvE-beheerder. Mark Laan, projectleider Planmatig Onderhoud bij VBA, maakt deel uit van dit driehoeksoverleg. "Zo hebben we in het bouwteam afspraken gemaakt over technische verbeteringen, waardoor de toekomstige onderhoudskosten omlaag kunnen".

"Verder heeft een van de bestuursleden zijn woning ter beschikking gesteld als proefwoning", vertelt Mark. "Dit heeft de hele VvE een aanzienlijke besparing in tijd en geld opgeleverd." Als deze monsterklus aan het einde van het jaar klaar is, kunnen alle bewoners van de Vincent 3 weer genieten van hun fraaie pand.


Woning verbouwen? Bespreek het met uw VvE

Vloeren, kleuren, gordijnen of de inrichting van keuken en badkamer: allemaal zaken die u zelf kiest en waarmee u van een woning uw thuis maakt. Soms gaan wensen verder dan de inrichting van het appartement. Een stukje aanbouwen, een balkon of dakterras, lichtkoepels in het plafond of een (dragende) muur doorbreken in de woning. Voor dergelijke verbouwingen moet u van tevoren toestemming vragen aan uw VvE.

Wat heeft de VvE met mijn muur te maken?
In de meeste splitsingsreglementen is bepaald dat buitengevels, dragende constructies, daken, trappenhuizen, en collectieve leidingen gemeenschappelijk eigendom zijn. U bent dus samen met de andere VvE-leden eigenaar van deze gedeelde voorzieningen. Dat betekent dat u samen beslist of veranderingen aan zo'n voorziening wel of niet zijn toegestaan. Wilt u dus een dragende muur doorbreken, een uitbouw maken, of een andere verbouwing doen die het gedeelde eigendom raakt? Dan is het van belang dat u vóóraf toestemming vraagt en krijgt van de VvE. Op www.mijnvba.nl vindt u formulieren die u kunt gebruiken om een verbouwing aan te vragen.

Wat moet ik meesturen?
Het is belangrijk dat u met de aanvraag alle gegevens verstrekt die van belang zijn voor de VvE om een besluit te kunnen nemen. Voordat uw mede-eigenaren toestemming verlenen, willen zij er zeker van zijn dat uw bouwplan deugdelijk is. Denk hierbij aan tekeningen, constructie­berekeningen of benodigde vergunningen. Check altijd bij de gemeente of u een omgevingsvergunning (de opvolger van de bouwvergunning) nodig heeft.

En zonnepanelen dan?
Ook voor het plaatsen van zonnepanelen op "uw" dak heeft u toestemming nodig. In de splitsingsakte kunt u lezen welke delen binnen uw VvE gemeenschappelijk zijn. Vaak wordt in deze akte verwezen naar een modelreglement.

Twijfelt u of u toestemming nodig heeft? Dan kunt u altijd even bellen met uw accountmanager om advies te vragen. Beter goed voorbereid aan het werk, dan tijdens of na de bouw merken dat u een stap vergeten bent.


Heeft uw VvE al een D-MJOB

Een wat? Een duurzame meerjaren-onderhoudsbegroting.

Een goede meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB) wordt opgesteld door zorgvuldig de technische staat van een gebouw in kaart te brengen met een zogeheten conditiemeting. Op basis van de meting worden de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden vastgesteld. Door al bij het opstellen van de MJOB rekening te houden met duurzaamheid en de mogelijkheden om energie te besparen, kan er een D-MJOB tot stand komen.

Duurzaamheid en onderhoud: een prima combinatie
Op dit moment zijn er maar weinig VvE's die rekening houden met duurzaamheid en energiebesparing. Hiervoor is er vaak onvoldoende budget op het moment dat het geplande onderhoud moet plaatsvinden.
Dat kan ook anders. Als je onderdelen van het gebouw gaat vervangen, kun je gebruikmaken van producten die gemaakt zijn van natuurlijke materialen. Vaak hebben deze materialen een langere levensduur en minder onderhoud nodig. Gelukkig stimuleert de overheid dit met verschillende subsidievormen.

In de volgende nieuwsbrieven gaan we verder in op duurzaam onderhoud en energiebesparende maatregelen.


Het werk van...
onze accountmanagers

Bij VBA werken 25 accountmanagers, de contactpersonen van de VvE's. Hun werkdag is nooit hetzelfde, elke situatie levert nieuwe vraagstukken op. Dit vraagt om flexibiliteit en oplossingsgericht denken.

Een accountmanager ondersteunt het bestuur om de VvE gezond te houden. Hij of zij helpt bij het organiseren, voorzitten en notuleren van vergaderingen. Na afloop van een vergadering zorgt de accountmanager dat genomen besluiten worden uitgevoerd.

Eigenaardig
Elk gebouw heeft z'n bijzonderheden en elke VvE z'n eigenaardigheden. De accountmanager zorgt ervoor dat die in de organisatie bekend zijn, zodat de dienstverlening goed kan worden afgestemd op de specifieke situatie. Daarom overlegt de accountmanager binnen de organisatie regelmatig met verschillende specialismes.

Door de hoeveelheid kennis binnen het bedrijf is er op veel vragen een antwoord. En hebben we niet voldoende expertise in huis, dan wijst de accountmanager de weg naar een externe specialist.

Mijn VBA

VvE Beheer Amsterdam
www.vvebeheer-amsterdam.nl
Postbus 738, 1000 AS Amsterdam
Jacob Bontiusplaats 9, 1018 LL Amsterdam

Algemene en administratieve vragen:
info@vvebeheer-amsterdam.nl
020 - 520 90 00

Reparatieverzoeken en schademeldingen:
www.mijnvba.nl
020 - 520 90 99

Vragen en suggesties over de nieuwsbrief:
nieuwsbrief@vvebeheer-amsterdam.nl

Klik hier om in te schrijven voor de nieuwsbrief van VvE Beheer Amsterdam

Copyright © 2017 VvE Beheer Amsterdam, alle rechten voorbehouden.