Een WMO-voorziening aanvragen doet u via uw gemeente. Voor hulp bij het aanvragen van een WMO-voorziening in de gemeente Amsterdam kunt u terecht bij de WMO helpdesk.

Voor het aanbrengen van een WMO-voorziening heeft u altijd toestemming van uw VvE nodig. U hoeft daarvoor niet te wachten op een algemene ledenvergadering. U kunt uw aanvraag via uw accountmanager indienen bij uw VvE-bestuur.

De VvE mag de aanvraag voor uw WMO-voorziening alleen weigeren als daar een zwaarwegende reden voor is. Bijvoorbeeld uw voorziening zou een vluchtroute blokkeren.

Voorzieningen die aangebracht zijn door de WMO worden gerepareerd op kosten van de WMO, veelal door de leverancier die de voorziening heeft aangebracht:

  • Tijdens kantoortijden belt nu in Amsterdam met de WMO-helpdesk via 0800 0643;
  • Bij storingen en buiten kantooruren belt u (indien bekend) met de leverancier van de voorziening.

Raadpleeg de site van uw gemeente. Voor de gemeente Amsterdam kunt u terecht bij de WMO helpdesk.

In principe wordt de voorziening verwijderd maar bespreek dit met uw gemeente en het VvE-bestuur. Soms is het voor alle partijen efficiënter om de WMO-voorziening te laten zitten.