Home / Vraag en antwoord / Stookkosten en warmwater / Stookkosten en warmwater

Jaarlijks worden uw verbruiksgegevens opgenomen door een gespecialiseerd bedrijf waarmee de VvE een contract heeft (bijvoorbeeld Techem of Ista). Bij de meeste VvE’s worden de gegevens digitaal uitgelezen en hoeft u niet thuis te zijn voor een opname.

Op basis van de verbruiksgegevens wordt er per appartement vastgesteld wat het aandeel is geweest in de stookkosten van de VvE, de zogeheten eindafrekening.

Op MijnVBA, tabblad Gebouw beheer, onder Overzicht Contracten treft u de partij aan die uw verbruiksgegevens opneemt.

Bij veel VvE’s worden de verbruiksgegevens digitaal uitgelezen en hoeft er niets te worden doorgegeven. Mocht dat anders zijn dan wordt u daarover tijdig geïnformeerd.

De meterstanden voor verwarming en warmwaterverbruik worden meestal digitaal uitgelezen, het meetbedrijf (Techem, WMS of Ista) komt niet in uw woning.

Het meetbedrijf en de beheerder gaan voor het opstellen van de afrekening uit van de geregistreerde standen. Van afstand is de oorzaak van het geregistreerde gebruik niet te controleren.

Het al dan niet controleren van radiatoren op onbedoeld energieverbruik en/of defecte warmtemeters is dan ook een verantwoordelijkheid van de bewoners.

Meer informatie zoals over hoe de radiatormeters werken, de afrekening wordt opgesteld of bespaartips treft u op de website van de partij die uw meting verzorgt:

Techem Energy Services
Documentatie voor bewoners

Ista Nederland
Veelgestelde vragen ISTA

Warmtemeterservice
Informatie WMS

Verwarming Water Verrekening Nederland
Veelgestelde vragen VWV

Op MijnVBA, tabblad Gebouw beheer, onder Overzicht Contracten treft u de partij aan die uw verbruiksgegevens opneemt.

Is uw meter defect of twijfelt u aan de juistheid van de registratie, bent u verplicht dat te melden. U kunt dat via VBA doen.

Ga nooit zelf aan de meters sleutelen, ze zijn verzegeld! Mocht de meter door onzorgvuldig handelen defect zijn geraakt, dan ontvangt u voor de reparatie van de meter een nota van uw VvE.

Dat verschilt per VvE maar veelal is dat in dezelfde maand waarin er vorig jaar is afgerekend.

VBA vergelijkt uw eindafrekening met het voorschot dat u aan de VvE heeft betaald. Afhankelijk daarvan ontvangt u geld terug of moet u iets bijbetalen.

Het voorschotbedrag is veelal gebaseerd op het gemiddelde verbruik van voorgaande jaren.

Uw werkelijke verbruik kan sterk afwijken door onder meer de volgende oorzaken:

  • Er is een zeer strenge winter geweest en u heeft meer gestookt dan in voorgaande jaren;
  • U heeft uw appartement recent gekocht, uw voorschot was vastgesteld o.b.v. het verbruik van de vorige eigenaar;
  • U heeft meer warmwater verbruikt, bijvoorbeeld omdat u langdurig logees heeft gehad;
  • Uw gezinssamenstelling is gewijzigd;
  • U (of uw gezinsleden) hebben meer thuisgewerkt;
  • De energieprijzen en/of de vaste leveringskosten zijn verhoogd en uw voorschotbijdrage is daarop nog niet aangepast.

Wees gedurende het jaar alert op zaken die consequenties kunnen hebben voor uw eindafrekening. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Een percentage van de energiekosten voor verwarming, zijn vaste kosten. Ze worden onafhankelijk van individueel verbruik naar woninggrootte verdeeld over de deelnemers. Hieronder vallen kosten zoals ketelrendement en leidingafgifte.

Correcte meterstanden
U kunt aan de hand van de meterstanden van eind vorig jaar controleren of de afrekening met de juiste standen is opgesteld. Voor een goede interpretatie van de standen moet worden vermeld dat de radiatormeters jaarlijks op 1 januari op nul springen.

De eindstand van het afgelopen jaar is het hele jaar nog zichtbaar op het display van de meter, afwisselend met huidige stand en meternummer. De warmwatermeter telt door, voor het jaarverbruik moet u de beginstand aftrekken van de eindstand.

Onbedoeld energieverbruik
Controleer of er sprake is van onbedoeld energieverbruik. Bij een gesloten radiatorknop moet de meter niet verder oplopen. Is dit wel het geval, kunt u laten controleren of de radiatorknop wel volledig afsluit. Als er daarna nog twijfel is over de juistheid van de registratie kunt u een verzoek indienen om de meter(s) te laten controleren.

Als er twijfel is over de juistheid van de registratie kunt u een verzoek indienen om de meter(s) te laten controleren. Controles geschieden op basis van ongelijk: als er geen gebrek wordt geconstateerd, belast uw VvE de kosten van de controle aan u door.

Controleer daarom eerst op correcte meterstanden, onbedoeld energieverbruik en op oorzaken hoger verbruik. Hiermee kunt u nagaan of de controle zin heeft. Zie hiervoor ook de vraag ‘Volgens mij klopt de eindafrekening niet, wat kan ik controleren?

U kunt uw verzoek indienen via uw digitale VvE-portaal, MijnVBA. Ga in het menu naar ‘Gebouw beheer’, klik op ‘Reparatieverzoek melden’.

Bij een collectieve verwarmingsinstallatie heeft u meestal geen eigen thermostaat. U regelt uw warmteverbruik via de radiatorknoppen. Draai ze uit als u (in een bepaalde ruimte) langer afwezig bent. Beschikt u over thermostaatknoppen dan kunt u deze standaard op een lage stand zetten zodat u niet onnodig veel verbruikt.

Ontlucht uw radiatoren regelmatig voor een optimale warmteafgifte en plaats niets op of om de radiatoren zoals meubelstukken, een ombouw, of gordijnen.

Er kan sprake zijn van overmatige ventilatie door onjuiste afstelling van de ventilatieventielen in de badkamer en/of toilet of de afzuigkap in de keuken.
Vergeet vooral uw warmwaterverbruik niet. Met lang douchen met een hoge temperatuur verbruikt u erg veel energie. Met een spaardouchekop kunt u hierop eenvoudig besparen.

Op internet treft u ook allerlei energie bespaartips aan.

Als u voor een ander toestel in uw appartement (bijvoorbeeld een kooktoestel) ook gas verbruikt, ontvangt u naast de afrekening van de VvE nog een separate nota van de betreffende energieleverancier.

De collectieve Cv-installatie, inclusief radiatoren, (thermostatische) radiatorknoppen en warmtemeters, is eigendom van de VvE tenzij dit in de splitsingsakte anders is aangegeven.

Voor het verwijderen of wijzigen van radiatoren, heeft u toestemming nodig van uw VvE. Ook moet er een melding uitgaan naar het bedrijf dat de warmtemeters uitleest.

U kunt uw verzoek indienen via uw accountmanager.