Volgens de reglementen is de VvE verplicht het gebouw te verzekeren voor onder meer brandschade, de zogeheten opstalverzekering. Veelal wordt gecombineerd een glasverzekering afgesloten.

Daarnaast heeft de VvE een aansprakelijkheidsverzekering nodig om zichzelf te beschermen tegen aanspraken van derden.

Afhankelijk van de wensen van de VvE zijn er andere verzekeringen mogelijk zoals een bestuurdersaansprakelijkheids- of rechtsbijstandverzekering.

De opstalverzekering dekt schade aan het casco van het gebouw en aan de gemeenschappelijke voorzieningen die “aard- en nagelvast” met het gebouw verbonden zijn. Onder de dekking valt onder meer brand-, storm-, lekkage- en inbraakschade.

Ook bepaalde gevolgschade in de woning wordt vergoed maar slechts tot op het niveau van de oorspronkelijke basisuitrusting (standaard keuken en badkamer, geen parketvloer), tenzij uw VvE een meerwaardeverzekering is afgesloten.

Of er een meerwaardeverzekering is, kunt u nazien in uw digitale VvE-portaal, MijnVBA.

Onder de opstalverzekering is gedekt wat tot het ‘kale’ gebouw behoort. Voor een aantal zaken die ‘aard en nagelvast’ met het gebouw verbonden zijn, zal de verzekering ook een bedrag uitkeren. Bijvoorbeeld voor de keuken en badkamer maar de verzekering vergoedt uitsluitend de standaard.

Woningverbeteringen zoals een luxere keuken, badkamer of parketvloer is niet verzekerd!
Voor schade aan luxe keukens, luxe badkamers of parketvloeren kan een zogeheten meerwaarde verzekering afgesloten zijn. Of uw VvE een verzekering heeft die woningverbetering dekt, kunt u nazien op de verzekeringspolis van de VvE, die vindt u in uw digitale VvE-portaal, MijnVBA.

U kunt eventueel zelf voor de dekking van woningverbeteringen een aanvullende verzekering afsluiten.

De opstalverzekering dekt schade aan het casco van het gebouw en aan de gemeenschappelijke voorzieningen, ontstaan door onvoorziene omstandigheden. Denkt u hierbij aan storm, lekkages en inbraak. Ook bepaalde gevolgschade in de woning wordt vergoed.

Onder de inboedel worden roerende zaken verstaan die los in de woning aanwezig zijn. Denk aan meubilair, kleding, snuisterijen, sieraden, witgoed, elektronica en huisraad. Schade aan de inboedel is niet gedekt onder de opstalverzekering.
Iedere eigenaar heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich al dan niet te verzekeren voor schade aan de inboedel middels een inboedelverzekering.

Klik hier voor een handig overzicht voor wat inboedel is en wat opstal.

De verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) van de VvE dekt schade die ontstaat als gevolg van gebreken aan het gebouw (afgewaaide dakpannen, vallende stenen). Let op! Deze vervangt niet uw particuliere WA-verzekering.

In uw digitale VvE-portaal, MijnVBA, ziet u welke verzekeringen er zijn afgesloten door uw VvE en bij welke verzekeringsmaatschappij.

Kijkt u hiervoor onder Gebouwbeheer, Contracten.

Veelal is dekking voor glasschade onderdeel van de opstalverzekering (mits niet veroorzaakt door opzet en/of ouderdom). Al het heldere lichtdoorlatende glas in en aan de woning wordt vergoed, alsook eventuele noodvoorzieningen. Lek- of blindgeslagen dubbelglas is meestal uitgesloten.

In uw digitale VvE-portaal, MijnVBA, kunt u in de details van het verzekeringscontract zien of er een glasverzekering is en via welk telefoonnummer u glasschade kunt melden.

Wilt u precies weten waar uw VvE voor verzekerd is? Log in, in uw digitale VvE-portaal, MijnVBA.

U ziet daar welke verzekeringen er zijn afgesloten en bij welke verzekeringsmaatschappij. Vragen over de polisvoorwaarden of andere vragen in relatie tot de verzekeringspolis kunt u stellen via polis@vvebeheer-amsterdam.nl

Vragen over de polisvoorwaarden of andere vragen in relatie tot de verzekeringspolis kunt u stellen via polis@vvebeheer-amsterdam.nl.

Bestuursaansprakelijkheidsverzekering
Als bestuurder van een VvE bent u verantwoordelijk voor het nemen en uitvoeren van besluiten. Door het maken van een fout, in uw rol als bestuurder, kunt u persoonlijk worden aangesproken wat gevolgen kan hebben voor uw privévermogen.

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt bescherming tegen schade waarvoor bestuurders persoonlijk, dat wil zeggen in hun privévermogen, aansprakelijk kunnen worden gesteld. Bestuurders kunnen niet alleen ten aanzien van hun handelingen binnen de VvE worden aangesproken, maar ook als gevolg van de handelingen van medebestuurders.

Wordt een bestuurder aansprakelijk gesteld, kunnen zowel de schade als de verweerkosten hoog oplopen.
Een aansprakelijkheidsverzekering zorgt ervoor dat de financiële risico’s van de bestuursleden worden beperkt en dat daarmee het privévermogen zoveel mogelijk wordt beschermd.

De dekking bestaat uit twee elementen:

  • De kosten van rechtsbijstand, verweer-, proces-, gerechts-, en bewijskosten;
  • De uiteindelijke schadevergoeding.

Rechtsbijstandverzekering
Uw VvE kan bijvoorbeeld in conflict komen met derden of er kan een conflict zijn tussen leden onderling. Soms met juridische consequenties. Veel VvE’s hebben daarom een rechtsbijstandverzekering, zodat ze worden bijgestaan als dat nodig is.

Let op: de rechtsbijstandsverzekering van de VvE is niet hetzelfde als een particuliere rechtsbijstandverzekering.

Er zijn flinke verschillen. Heel kort gezegd is een OJD preventief en adviserend bedoeld, om een geschil te voorkomen. Een rechtsbijstandsverzekering wordt aangesproken als er een geschil is ontstaan.

Hier treft u de uitgebreide toelichting aan.

Er zijn veel verzekeringen voor particulieren. Waarvoor u zich laat verzekeren is uiteraard aan u.

We lichten kort de meest voorkomende verzekeringen voor particulieren toe:

Inboedelverzekering
Onder “inboedel” wordt verstaan alles wat los in uw woning aanwezig is (denk aan meubels, kleding, kostbaarheden, maar ook laminaat). Het afsluiten ervan is niet verplicht maar schade aan uw inboedel is niet gedekt via de (opstal)verzekering van de VvE.

Woningverbetering (extra dekking op de opstalverzekering)
Heeft uw VvE geen zogeheten meerwaarde-opstalverzekering die woningverbeteringen dekt en heeft u een luxe keuken, badkamer of parketvloer aangebracht? Dan is het raadzaam om een extra dekking af te sluiten. U ontvangt via de opstalverzekering van de VvE namelijk alleen een vergoeding voor de oorspronkelijke basisuitrusting van het gebouw.

Aansprakelijkheidsverzekering
De particuliere aansprakelijkheidsverzekering dekt schade die u per ongeluk veroorzaakt aan iemand anders of aan de spullen van een ander.

Let op. Dit is niet dezelfde WA-verzekering als voor een auto of brommer.

Rechtsbijstandsverzekering
Een particuliere rechtsbijstandsverzekering biedt hulp bij juridische problemen. Bijvoorbeeld in het verkeer, bij ontslag of een ander conflict.