Woning verhuren of in gebruik geven? Raadpleeg het splitsingsreglement, (indien aanwezig) het huishoudelijk reglement van uw VvE en check uw hypotheekakte. Informeer ook bij de gemeente naar de regels omtrent verhuur. Meld uw voornemen bij het VvE-bestuur!

Dat mag meestal. Het verbieden van verhuur is slechts in bepaalde situaties mogelijk omdat een eigenaar niet beperkt mag worden in de uitoefening van zijn eigendomsrecht. Maar let op:

  • De VvE kan voorwaarden hebben verbonden aan de verhuur.
  • Door woningnood is de regelgeving van gemeenten strenger geworden
  • Uw hypotheekverstrekker kan voorwaarden in de hypotheekakte hebben opgenomen.

Zorg dat u goed geïnformeerd bent voor u een huurovereenkomst aangaat of uw woning in gebruik geeft aan een ander.

Als u uw woning (tijdelijk) wilt verhuren of in gebruik geven, bent u volgens het splitsingsreglement (onderdeel splitsingsakte), verplicht dat te melden aan het VvE-bestuur. Vaak zijn er binnen het splitsingsreglement of in het huishoudelijk reglement van uw VvE specifieke voorwaarden gesteld aan de verhuur.

Het splitsingsreglement bevat regels voor alle gebruikers binnen de VvE. In het huishoudelijk reglement kunnen aanvullende regels zijn opgenomen. Het betreffen vrijwel altijd voorwaarden om overlast binnen de VvE te voorkomen. Bijvoorbeeld waarvoor een woning al dan niet gebruikt mag worden.

Of dat u de huurovereenkomst opneemt dat de huurder verplicht is de reglementen van de VvE na te leven en daarvoor een zogeheten ‘Gebruikersverklaring’ afgeeft aan de VvE.

Of dat u als eigenaar verplicht bent om uw huidige adres en contactgegevens door te geven.

Deze vindt u in uw digitale VvE-portaal, MijnVBA. Ze staan direct op de startpagina onder belangrijke documenten.

Ook daarvoor is toestemming nodig van de VvE. Bovendien dient u rekening te houden met de wet- en regelgeving hierover in uw gemeente. Voor de gemeente Amsterdam kunt u hier terecht voor meer informatie.

Dat verschilt per gemeente. Check daarom altijd de wet- en regelgeving hierover in uw gemeente. Dit staat los van toestemming vanuit de VvE, die heeft u altijd nodig. Meer informatie over het verhuren van uw woning in de gemeente Amsterdam vindt u onder >Wonen en leefomgeving.

Uw woning al dan niet tijdelijk door een ander laten gebruiken zonder daarvoor huur te vragen, of dat is toegestaan verschilt ook per gemeente. Ook als het een familielid betreft.

Check daarom altijd de wet- en regelgeving hierover in uw gemeente. Dit staat los van toestemming vanuit de VvE, die heeft u altijd nodig. Meer informatie vindt u onder Wonen en leefomgeving

Houd er rekening mee dat u bij verhuur te allen tijde verantwoordelijk bent voor het gedrag van uw huurder en de betaling van de VvE-bijdragen. Een huurder is geen lid van de VvE.