Verbouwen in een VvE of zelfs een kleine aanpassing zoals uw balkonhek prachtig blauw schilderen terwijl de rest zwart is, mag in een VvE niet zonder uitdrukkelijke toestemming.

Voor een verbouwing of aanpassing die van invloed is op de gemeenschappelijke delen, de constructie, het aangezicht, het onderhoud of de bereikbaarheid van het gebouw, is uitdrukkelijk toestemming van de VvE vereist.

Denk aan het plaatsen van een dakraam in het gemeenschappelijke dak, het plaatsen van een aanbouw aan de gevel van de VvE in uw privétuin of het weghalen van een draagmuur binnen uw privédeel. Al lijkt het alleen van invloed op uw privédeel, er is toestemming voor nodig.

Ook kunnen er in het splitsingsreglement en/of huishoudelijk reglement specifieke voorwaarden zijn gesteld.

Ook al heeft de eigenaar-bewoner de benodigde (bouw)vergunning, er is altijd toestemming van de VvE nodig. Denk hier niet te licht over, het komt regelmatig voor dat een eigenaar een kostbare verbouwing ongedaan moet maken.

Al is er geen omgevingsvergunning nodig, er is altijd toestemming van de VvE nodig. Denk hier niet te licht over, het komt zeer regelmatig voor dat een eigenaar een kostbare verbouwing ongedaan moet maken.

In het ergste geval moet u uw verbouwing ongedaan maken. In de praktijk komt het regelmatig voor dat een eigenaar een soms kostbare verbouwing moet terugdraaien of moet aanpassen.

Een praktijkvoorbeeld
Diverse buren hadden al een dakkapel. De betreffende eigenaar kreeg zonder moeite een omgevingsvergunning. Na het plaatsen van een iets andere dakkapel, bleek deze niet aan het splitsingsreglement van de VvE te voldoen. De eigenaar heeft zijn dakkapel  van het dak moeten halen, moeten laten aanpassen en weer terug laten plaatsen.

Via uw persoonlijke accountmanager legt u uw verbouwingsaanvraag voor aan het bestuur. Hij/zij informeert u waar uw aanvraag aan moet voldoen.

Het VvE-bestuur controleert of de aanvraag de nodige informatie bevat en beoordeeld of de aanvraag niet in strijd is met de splitsingsakte.

Uw verbouwingsaanvraag levert u zo compleet mogelijk aan. Afhankelijk van uw aanvraag kunt u denken aan:

 • Korte omschrijving van de gewenste verbouwing
 • Locatie eventueel verduidelijkt met foto’s
 • Bouwtekeningen
 • Kleur en materiaal gebruik
 • (Indien van toepassing) aanvraag omgevingsvergunning

Voor de vergadering kunnen we uitsluitend bestanden in Pdf-formaat verwerken. We verzoeken u ze op volgorde te nummeren.

Uw verbouwingsaanvraag wordt gecontroleerd op de volgende aspecten:

 • Niet strijdig met de splitsingsakte- en de reglementen
 • Mogelijke extra onderhoudskosten voor de VvE
 • Geen blijvende overlast voor andere eigenaar-bewoners (denk aan uitzicht, lichtinval)
 • Risico op gevolgschade door de verbouwing
 • Wijzigingen aan het uiterlijk van het gebouw
 • Aktewijziging of verbouwingsovereenkomst nodig

Met deze bevindingen wordt uw verbouwingsaanvraag voorgelegd aan de algemene ledenvergadering.

Alle kosten die de VvE en/of de VvE-beheerder maken voor uw verbouwingsaanvraag zijn voor uw eigen rekening. De kosten bestaan (voor zover nodig) uit:

 • Verwerken van uw aanvraag en uitzetten van vervolgstappen
 • Eventueel een extra ledenvergadering
 • Juridisch laten beoordelen (VBA verwijst hiervoor naar Rijssenbeek Advocaten)
 • Technisch laten beoordelen
 • Op laten stellen van een overeenkomst
 • Aanleveren van stukken in relatie tot een wijzigingsakte

Uw verzoek voor een extra ledenvergadering kan worden voorgelegd aan het VvE-bestuur. De kosten voor de extra ledenvergadering zijn voor uw eigen rekening.

Niet altijd. Voor bijvoorbeeld het plaatsen van een dakraam of het aanbrengen van zonwering is het genotuleerde vergaderbesluit veelal voldoende.

In de regel is dat als u met uw verbouwing gemeenschappelijke delen bij uw privédeel betrekt. Hierdoor wijzigt het bruto vloeroppervlak (BVO) van uw privédeel. Dat brengt met zich mee dat de breukdelen (kostenverdeling) in de VvE wijzigen. Hiervoor is een aktewijziging nodig.

Pas hiermee op. Ook een (in uw ogen) minimale wijziging kan grote gevolgen hebben. Overleg altijd met uw VvE-bestuur.

Een praktijkvoorbeeld
Een eigenaar had keurig toestemming voor een aanbouw met keuken maar besloot de keukenopstelling aan te passen. Hierdoor kwam de ventilatie uitgang van de kookunit op een ander punt uit de gevel. Deze bleek te dicht op de ramen van de bovenburen te zitten en moest worden verwijderd. Het enige alternatief bleek de aanschaf van een veel duurdere kookplaat met een ingebouwde afzuigunit, die ook nog een extra keukenkast in beslag nam.

De afwijzing van uw aanvraag mag niet in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid. Als u van mening bent dat daar sprake van is, kunt u uw situatie voorleggen aan de rechter.