Een huurder of gebruiker in een VvE  heeft in beginsel een overeenkomst met de eigenaar van het appartementsrecht. Toch kunnen en mogen huurders en de VvE afspraken met elkaar maken.

In de het splitsingsreglementen en eventueel het huishoudelijk reglement van uw VvE zijn de voorwaarden voor verhuur van het appartementsrecht opgenomen. In MijnVBA. uw digitale VvE-portaal, treft u de reglementen direct op de startpagina aan onder belangrijke documenten.

De appartementseigenaren, gezamenlijk vertegenwoordigd in de VvE, zijn bevoegd om afspraken te maken over de gemeenschappelijk delen, ook met een huurder. Mits de verhurende eigenaar hierover geen voorwaarden heeft opgenomen in de huurovereenkomst.

Een voorbeeld: de huurder wil een zonnepaneel plaatsen op het dak van het gebouw en vraagt de VvE om toestemming. Het dak valt onder het gemeenschappelijke gedeelte, de VvE kan hiervoor dus toestemming geven.

Jazeker. De huurder gebruikt de gemeenschappelijke delen, houdt deze zich niet aan bepaalde afspraken, dan kan de VvE de huurder hierop aanspreken. Heeft de huurder schade toegebracht aan de VvE, dan kan de VvE de huurder hiervoor aansprakelijk stellen.

Een huurder meldt zich altijd bij de verhuurder. Contact met VBA verloopt via de eigenaar, calamiteiten daargelaten.

Overlast van een huurder meldt u bij de eigenaar van het appartement. De verhurende eigenaar is te allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag van de huurder. De aanpak van overlast maakt geen onderdeel uit van de dienstverlening van VBA.

Meer informatie over wat u kunt ondernemen vindt u hier.

De VvE kan beslag laten leggen op de huurinkomsten van een achterstallige eigenaar. Dat kan uiteraard niet zomaar. Hiervoor moet eerst een gerechtelijk procedure zijn gevolgd.