Home / Vraag en antwoord / VvE en de reglementen / Splitsingsakte en splitsingstekening

Op de splitsingstekening zijn de grenzen tussen de verschillende appartementsrechten en de gemeenschappelijke delen aangegeven. Zo kan er in principe geen misverstand ontstaan tussen wat gemeenschappelijk en privé is. De splitsingstekening wordt eerst opgesteld, op basis daarvan wordt de splitsingsakte opgesteld.

In de splitsingsakte is omschreven wat gemeenschappelijk is en wat tot uw privé-gedeelte behoort. Er staat onder meer in hoeveel elk appartementsrecht bijdraagt in de kosten van de VvE, welke kosten dat zijn en hoeveel stemmen er per appartementsrecht mogen worden uitgebracht.

De splitsingsakte en – tekening staan op MijnVBA, het digitale VvE-portaal. Ze staan direct op de startpagina onder belangrijke documenten.