Een commissie ondersteunt het bestuur. Bijvoorbeeld als bepaalde zaken binnen de VvE (tijdelijk) veel werk geven of specifieke expertise vergen. Commissies worden, net als het bestuur, vrijwillig gevormd uit VvE-leden die op de ALV worden benoemd.

De meest voorkomende commissie is de kascommissie, deze is wettelijk verplicht. Bij grote VvE’s, met veel (planmatig) onderhoud, is er veelal ondersteuning voor het bestuur geregeld in de vorm van een technische commissie.

Alleen de kascommissie is wettelijk verplicht omdat deze voor de VvE-leden het gevoerde financiële beleid van het bestuur controleert. Hiermee wordt voorkomen dat de VvE voor hele onaangename financiële verrassingen komt te staan. Meer informatie over de rol van de Kascommissie vindt u onder Begroting, jaarrekening en kascontrole.

De VvE is vrij om voor welk onderwerp ook een commissie te vormen. Afhankelijk van wat er op dat moment speelt kunnen er (tijdelijk) commissies worden gevormd zoals een Verduurzamings-, Tuin- of Huishoudelijk Reglementscommissie.