In de beheerovereenkomst ligt vast wat we met uw VvE aan diensten zijn overeengekomen. Wilt u weten of iets al dan niet onder ons takenpakket valt, kunt u de beheerovereenkomst raadplegen.

De beheerovereenkomst van uw VvE vindt u in uw digitale VvE-portaal MijnVBA.

De algemene voorwaarden maken onderdeel uit van de beheerovereenkomst en vindt u in uw digitale VvE-portaal MijnVBA.

De beheerovereenkomst wordt doorgaans aangegaan voor een periode van één jaar. Deze wordt vervolgens (zonder opzegging) stilzwijgend verlengd met een periode van een jaar.

Liever gaan we met u in gesprek over de reden van uw voorgenomen opzegging. Via uw accountmanager kunt u aangeven of u open staat voor een gesprek.

De beheerovereenkomst is jaarlijks opzegbaar. Let wel op dat er een opzegtermijn geldt en dat voor het aangaan van een nieuwe beheerovereenkomst een vergaderbesluit nodig is. Uw accountmanager kan u hiermee verder helpen.

Bespreek in eerste plaats de situatie met de behandelend medewerker. Weet u niet wie dat is of heeft u het gevoel dat u niet wordt gehoord en/of begrepen, meldt u de situatie dan schriftelijk via info@vvebeheer-amsterdam.nl. Afhankelijk van de urgentie nemen we binnen twee werkdagen contact met u op.

Dat verschilt per situatie.

Bijvoorbeeld de aanpak van overlast valt niet onder onze beheerovereenkomst. We kunnen u wel verwijzen naar gespecialiseerde instanties. Meer informatie vindt u hier.

Als uw VvE handelt overeenkomstig de reglementen van de VvE, kunnen wij u alleen adviseren om in gesprek te gaan met het VvE-bestuur. Mogelijk komt u tot een oplossing. Het gevolg van het wonen in een VvE is dat u zich moet neerleggen bij de meerderheid en dat is best lastig.

Handelt uw VvE niet overeenkomstig de reglementen, kunt u een gerechtelijke procedure starten. Meer informatie over de besluitvorming van de VvE vindt u onder Algemene ledenvergadering (ALV), besluitvorming en notulen.

Mochten wij u zelf niet verder kunnen helpen dan verwijzen we u waar mogelijk door.