Home / Vraag en antwoord / Reparatieverzoek en schademelding / Calamiteiten en urgente verzoeken

Een calamiteit is een situatie die direct gevaar oplevert voor bewoners, het milieu en de omgeving. Denk aan een uitslaande brand, lekkage van gevaarlijke stoffen, een gaslek of loslatende gevelbeplating. Er moet direct actie op worden ondernomen. Bel direct met 112 en bel vervolgens VvE Beheer Amsterdam 020-520 9099.

Een situatie waarin bewoners ernstige overlast ervaren of waarbij er grote gevolgschade kan ontstaan. Denk aan de gemeenschappelijke entreedeur die niet meer opent, een leiding die is geknapt of een stilstaande lift. Bel hiervoor VvE Beheer Amsterdam via 020-520 9099.

Onze meldkamer beantwoordt de telefoon, onze bereikbaarheidsdienst (VBA-medewerker en leidinggevende) is beschikbaar voor overleg met de meldkamer. Voor ernstige situaties wordt direct een calamiteitendienst ingeschakeld (zoals uitval van water en elektra, gaslek, binnen- en buitensluiting).

Niet urgente zaken worden vastgelegd in het digitale VvE-portaal, MijnVBA, en de eerstvolgende werkdag opgepakt.

Als daar aanleiding toe is, bijvoorbeeld een lekkage mogelijk afkomstig uit uw woning, dan bent u verplicht toegang te geven voor een beoordeling dan wel de lekkage te stoppen. Dat staat in de akte van splitsing van uw VvE in art. 28 en in het modelreglement.

Weigert u toegang, dan kan de VvE u aansprakelijk stellen voor alle schade en gevolgschade. Zonder medewerking kan eventueel uw deur worden opengebroken door de politie of brandweer.

 • Draai de gas hoofdkraan dicht en stel de groepenkast buiten gebruik (indien mogelijk);
 • Ga zo snel mogelijk naar buiten;
 • Bel het Nationaal Storingsnummer 0800-9009 (buiten bellen/wachten!);
 • Bel VvE Beheer Amsterdam via telefoonnummer 020-520 9099 (buiten bellen/ wachten!).
 • Maak geen vuur en schakel lampen of elektrische apparaten NIET aan of uit;
 • Open ramen en deuren;
 • Draai de hoofdkraan van de gasleiding dicht (meestal in de meterkast);
 • Ga zo snel mogelijk naar buiten;
 • Bel het Nationaal Storingsnummer 0800-9009 (buiten bellen/wachten!).

Controleer eerst de omvang van de elektra uitval. Betreft het:

 • Alleen uw woning
 • Het volledige VvE gebouw
 • De omliggende buurt

Aan de hand daarvan leest u bij de antwoorden van de volgende vragen wat u het best kunt doen.

Controleer of er een stop is doorgeslagen, mogelijk door een defect apparaat. U kunt dat eventueel zelf controleren door uw apparaten uit te schakelen (stekkers eruit) en één voor één (met tussenpozen) weer in te schakelen.

Wees extra voorzichtig bij apparaten die water gebruiken, zoals de wasmachine. Als u lekkagesporen ziet, schakel uw apparaat niet in.

Komt u er zelf niet uit, bel een elektricien.

Neem contact op met VvE Beheer Amsterdam via telefoonnummer 020-520 9099.

Neem contact op met VvE Beheer Amsterdam via telefoonnummer 020-520 9099.