Home / Vraag en antwoord / Dienstverlening / Maatwerkopdracht: antwoorden op veelgestelde vragen

Maatwerkopdracht: antwoorden op veelgestelde vragen Gedurende een opdracht houden we u op diverse manieren op de hoogte. Op belangrijke momenten leggen we uit wat we voor u doen, wat wij van u verwachten en heeft u inzicht in uw projectdossier. Wellicht heeft u meer of andere vragen, hieronder beantwoorden wij alvast een aantal belangrijke vragen.

Er zijn meerdere redenen waarom we anders afrekenen, de meest voorkomende redenen:

  • de tijdsbesteding van uw verzoek is onvoorspelbaar;
  • het in rekening brengen van een V&T percentage over de geoffreerde dan wel gefactureerde kosten van derden, staat niet in verhouding tot het werk dat we aan begeleiding verrichten;
  • het zijn geen standaard werkzaamheden, de afwikkeling vraagt veelal meer van onze capaciteit dan reguliere verzoeken.
  • Onderzoek en advies
  • Architect
  • Vergunningen

Indien u zelf een partij heeft die u wil laten uitnodigen om offerte uit te brengen, dan kan dat vanzelfsprekend. Echter, wij zullen deze partij dan eerst laten toetsen op een aantal criteria in relatie tot kwaliteit en liquiditeit van de voorgestelde leverancier. Aan deze toets zijn kosten verbonden.

De projectvoorbereiding omvat eenmalig de aanvraag van offertes. Het opvragen van nieuwe offertes is meerwerk en brengt extra kosten met zich mee.

Dat termijnen stellen we in overleg met u en de leverancier vast. Het aantal termijnen is in verhouding met het opdrachtbedrag en de doorlooptijd van het werk

Kleine restpunten zijn geen reden om een oplevering te weigeren. Als het werk verder naar verwachting is uitgevoerd, dan zal er worden opgeleverd. Uiteraard bewaakt uw projectleider dat de restpunten worden afgehandeld. Na deze periode gaat de reguliere garantieperiode in, eventuele punten kunt u dan via onze afdeling Serviceonderhoud melden

Niet-technische vragen kunt u het beste stellen via uw eigen accountmanager. Technisch inhoudelijke vragen kunt u op meerdere momenten (opdrachtintake, inspectie, warme overdracht) stellen aan uw projectleider of ons technisch bedrijfsbureau.