Home / Vraag en antwoord / Dienstverlening VvE Beheer Amsterdam / Kwaliteitswaarborg professioneel VvE-beheer

VBA is in het bezit van het ‘Procescertificaat Beheerders van Vereniging van Eigenaren’, toegekend door het SKG-IKOP, een organisatie die toetsing, controle en certificering voor de gehele bouw- en vastgoedsector aanbiedt. Daarnaast toetst VBA dagelijks zelf de kwaliteit van haar dienstverlening.

De BRL 5016 regelt de professionaliteit van de VvE-beheerder. Het door SKG-Certificatie gecertificeerde proces gaat over de organisatie en de interne bedrijfsvoering van de beheerder, het beheer van VvE’s, de eisen rond gemeenschappelijke (bouw)delen van de VvE’s en het onderhoud ervan.

Het gecertificeerde proces sluit naadloos aan op onder meer de vereisten van het splitsingsreglement van de VvE.

Beheerders die het gecertificeerde proces volgen, werken volgens een strenge kwaliteitsstandaard. Eraan gekoppeld is een productcertificaat waarmee de certificaathouder derden aantoonbaar inzicht geeft in de kwaliteit van hun organisatie.

Voor meer informatie over de organisatie kijkt u op de website: SKG IKOB

Voor de BRL klikt u op: Beoordelingrichtlijn 5016

Het SKG bezoekt ons jaarlijks meerdere dagen voor een uitgebreide audit. Tijdens de audit wordt VBA als organisatie beoordeeld en er wordt op meerdere manieren gecontroleerd of we het gecertificeerde proces echt volgen.

Een percentage van de VvE’s die we beheren wordt volledig doorgelicht. Op de eerste ochtend van de audit horen we pas welke VvE’s het zijn. Ook wordt bij deze VvE’s op locatie beoordeeld of onder meer het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) wel aansluit op de praktijk.

Op de website van SKG IKOB kunt u onder ‘Certificaten’ in de zoekbalk VvE Beheer Amsterdam ingeven. Het ons toegekende procescertificaat komt naar voren.

Met diverse interne controle momenten bewaken we de processen waarmee we onze dienstverlening uitvoeren. Ook voeren we continu klanttevredenheidsonderzoeken uit, bijvoorbeeld over uitgevoerde reparaties en planmatig onderhoud.
Met deze informatie streven wij ernaar de kwaliteit van onze dienstverlening te verhogen en zoveel mogelijk te laten aansluiten op uw wensen.

Daarbij gaan we regelmatig in gesprek met onze klanten. Waar mogelijk en als het past bij onze dienstverlening komen we graag tegemoet aan klantwensen.

Graydon heeft ons bedrijf beoordeeld als financieel gezond. Voor een VvE is dat prettig om te weten, u vertrouwt immers uw complete (financiële) administratie aan ons toe. Bij het faillissement van een beheerder beschikt u niet op korte termijn weer over de (financiële) administratie van uw VvE. Dat levert hele vervelende situaties op.

Overigens staat onze financiële gezondheid volledig los van de tegoeden van uw VvE, er is geen misverstand over wie de rechtmatige eigenaar van het geld is.

Voor veel van de beheertaken die we voor uw VvE uitvoeren geldt dat ze vrijwel ‘Realtime’ zijn te monitoren. Dat betekent dat veel gegevens continu worden bijgewerkt. Afwijkingen – voor zover deze ooit optreden – kunt u snel detecteren.