In het rapport van de inspecteur (opgesteld volgens de NEN 2767) is de huidige bouwtechnische staat verwerkt met de actuele onderhoudskosten.

De bouwkundige inspectie is visueel en steekproefsgewijs uitgevoerd en de gebouw installaties zijn opgenomen op basis van de theoretische technische levensduur.

Na de inspectie sluit de theorie weer zo goed als mogelijk aan op de praktijk.

Op basis van de warme overdracht kunt u eenmalig kleine aanpassingen en/of wensen laten verwerken mits ze niet in strijd zijn met de professionaliteit van de inspecteur. U kunt uw wensen rechtstreeks met de inspecteur bespreken.

Kleine gebreken, die binnen het mandaat vallen dat u ons heeft gegeven voor reparaties en schadeherstel, geven we via onze afdeling Serviceonderhoud direct voor u in opdracht.

Voor grotere gebreken, met de noodzaak tot direct herstel, is er soms eerst een vergaderbesluit of extra budget nodig, overleg bij twijfel met uw Accountmanager.

Is een contract niet verplicht vanuit wet- en regelgeving (zoals de liftkeuring), hoeft u het advies niet op te volgen. Voor het behoud van installaties of bouwdelen, kan het wel raadzaam zijn. Vraagt u ernaar tijdens de warme overdracht.

Mocht u een contract overwegen, legt u het voor aan de ledenvergadering. Na een positief besluit zet uw Accountmanager binnen VBA een verzoek uit voor het opvragen van offertes.

Als de offerte aan de verwachting van de VvE voldoet, wordt het contract namens uw VvE afgesloten.

Over het algemeen is het raadzaam om het advies op te volgen. Uw accountmanager zal de inspectie en/of het onderzoek agenderen zodat u het op de ledenvergadering kunt bespreken.

Hier treft u meer informatie aan over inspectie en (vervolg)onderzoek.

In MijnVBA, onder het tabblad Gebouw beheer, Documenten van het gebouw is het meest recente rapport van het inspectiebureau in te zien.

Met de nieuwe onderhoudsbedragen wordt een actueel spaarplan voor uw VvE opgesteld door uw accountmanager. Hierin wordt rekening gehouden met de reeds opgebouwde onderhoudsreserve(s),

De berekende bedragen worden per verdeelsleutel overgenomen in de VvE-begroting en op basis daarvan worden de VvE-bijdragen berekend.

Op de algemene vergadering worden de stukken besproken.

Het MJOP met spaaradvies wordt voorgelegd aan de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
De VvE-leden stellen het MJOP en het spaaradvies – al dan niet – formeel vast.

Bouwkosten (arbeidsloon en materiaalkosten) zijn fors gestegen. Het ziet er niet naar uit dat de kosten op korte termijn dalen. Het resultaat van een herinspectie zal vrijwel altijd zorgen voor een stijging van de kosten (en daarmee de VvE-bijdrage).

Als de VvE-bijdrage echt niet haalbaar is voor de leden, dan zijn er mogelijkheden.
Bijvoorbeeld het (verantwoord) faseren van onderhoud. De VvE zal zelf prioriteit aan het onderhoud moeten stellen.

De inspecteur kan u hierbij helpen. Hier zijn kosten aan verbonden.

Ook zijn er mogelijkheden voor het aangaan van een lening als het onderhoud op korte termijn noodzakelijk is.

Op basis van het ALV-besluit passen we het MJOP voor u aan. Uw Accountmanager zet aan de hand van de notulen de opdracht voor u uit in onze organisatie. Hieraan zijn kosten verbonden.