VBA werkt samen met Het Vastgoedbureau en Keurhuis Nederland. Wederzijds vertrouwen en een goede basiskwaliteit van het MJOP-product zijn hiervoor de voornaamste argumenten.

Voor een kijkje op de websites klikt u op de desbetreffende naam:

VBA stuurt aan op de kwaliteit van uw MJOP en op uniforme data. Zo hanteren we de NEN-inspectiemethodiek, werken we met data uit de Vastgoedbeheersoftware O-prognose, hanteren we aanvullende productspecificaties en verwerken we uw MJOP in onze VvE-beheersoftware. Niet alle bureaus (kunnen) werken volgens deze normen.

Met uniforme data kunnen we bijvoorbeeld rapportages maken en bepaalde bouwdelen of installaties filteren. Bijvoorbeeld als er gewijzigde wet- en regelgeving is en/of verplichte inspecties vanuit de overheid.

Ook dat is terug te voeren op onze normen en kwaliteitseisen. De inspecteurs zijn gecertificeerd en werken volgens de NEN-methodiek. Dat betekent dat ze elk onderdeel van uw gebouw op een gestructureerde wijze in kaart brengen. Dat kost wat meer, maar voorkomt onaangename verrassingen in de toekomst.

Dat kan, we vragen wel uitdrukkelijk of deze partijen Sertum gecertificeerd zijn en met het vastgoedbeheerpakket O-prognose werken. De begeleiding van een dergelijk traject verzorgen wij op regiebasis. Ons uurtarief is € 95,-.

Een goede afstemming met het bestuur en/of een technisch commissie zorgt voor een beter MJOP.

Tijdens de inspectie kan de inspecteur vragen hebben over het gebouw en de installaties of zaken willen overleggen. Daarbij is er veelal toegang tot een of meerdere woningen nodig en de installatietechnische ruimten.

Kortom, ja. De aanwezigheid van het VvE-bestuur en/of een ander aangewezen contactpersoon die goed op de hoogte is van gebouw en gebouwtoegang, is noodzakelijk.

Uitgangspunt is dat de totale opdracht binnen 3 maanden is uitgevoerd. Het proces verloopt op hoofdlijnen als volgt:

 • VBA zet de opdracht uit richting inspecteur en levert de benodigde documenten;
 • De inspecteur bevestigd de opdracht en spreekt met het VvE-bestuur/aangewezen contactpersoon de inspectiedatum en het zogeheten ‘warme overdrachtsmoment’ af;
 • De inspecteur doet documentenonderzoek en vraagt (voor een nieuw MJOP) bouwtekeningen op;
 • De visuele inspectie wordt gehouden in aanwezigheid van het VvE-bestuur/aangewezen contactpersoon;
 • De inspecteur verwerkt de inspectiegegevens en levert de rapportage op aan VBA;
 • VBA controleert het rapport en stuurt het naar het VvE-bestuur/ aangewezen contactpersoon;
 • Tijdens de ‘warme overdracht’ (Videoconference of kantoor inspecteur) licht de inspecteur het MJOP toe;
 • Eventueel verwerkt de inspecteur kleine wensen in het MJOP, aan de hand van de ‘warme overdracht’;
 • De inspecteur levert het definitieve rapport op aan VBA;
 • Ons Technisch bedrijfsbureau verwerkt belangrijke informatie verkregen vanuit de inspectie;
 • Uw Accountmanager agendeert het MJOP voor de volgende ledenvergadering en stelt te zijner tijd het jaarlijkse Spaarplan voor u op;
 • (Eventueel en tegen meerprijs) licht de inspecteur het rapport toe op de ledenvergadering.

Niet visueel beoordeelde bouwdelen zijn in het rapport onderscheiden met ‘code 9’.
Mocht een bouwdeel niet bereikbaar en/of toegankelijk zijn, neemt de inspecteur op basis van ervaring de onderhoudskosten op.

Bij toekomstig onderhoud zijn er mogelijk grotere verschillen tussen het MJOP en de werkelijke situatie (al zal er altijd wel verschil tussen theorie en praktijk zijn).

In de offerte is standaard een zogeheten ‘warme overdracht’ via Videoconference opgenomen van maximaal drie kwartier. We adviseren u dringend om van deze optie gebruik te maken. De inspecteur kan uitleggen waarom hij/zij bepaalde keuzes heeft gemaakt. U blijft dan niet op een later tijdstip of tijdens de ledenvergadering met vragen zitten.

Dat kan. Bij een sterk gewijzigd MJOP hebben leden ongetwijfeld vragen en kan het prettig zijn dat er een vakspecialist aanwezig is.

Hiervoor vraagt de inspecteur een vergoeding.