Home / Vraag en antwoord / Bestuur, commissies en VvE-taken / Kamer van Koophandel (KvK)

VvE’s zijn ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Net als bij een onderneming moeten partijen die zakendoen met een VvE, kunnen nagaan wie de wettelijke vertegenwoordiger is. Bijvoorbeeld als er een belangrijke overeenkomst wordt getekend, wil een partij graag weten of de ondertekenaar tekenbevoegd is.

Ja, niet inschrijven is een overtreding, er kan zelfs een boete worden opgelegd. Bij verkoop van een appartementsrecht controleert ook de bank of de VvE wel is ingeschreven in het Handelsregister.

Bestuursleden doen dat in principe zelf. Is uw VvE bij ons in beheer? Dan kunt u de inschrijving tegen een geringe vergoeding ook aan ons uitbesteden.

Voor een in- en/of uitschrijving is een kopie van uw paspoort of een ander identificatiebewijs en een handtekening nodig.

Persoonsgegevens mogen worden verwerkt als dit op basis is van één van de zes rechtsgrondslagen uit de AVG. Een van die grondslagen uit de AVG is de wettelijke grondslag.

Op grond van artikel 6 lid 1 onder b van de Handelsregisterwet 2007 dient een VvE te worden ingeschreven in het handelsregister. Aansluitend volgt uit artikel 18 lid 1 Handelsregisterwet 2007 dat ieder van de bestuurders van de VvE is gehouden tot het doen van opgave ter inschrijving in het handelsregister. Zonder identificatie kan een bestuurslid niet worden ingeschreven.

Kortom, er bestaat een wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens door de KvK. Als het bestuurslid de inschrijving door de VvE-beheerder wil laten verzorgen dan geeft het bestuurslid persoonlijk toestemming om de persoonsgegevens te verstrekken aan de KvK.