Home / Vraag en antwoord / Planmatig onderhoud (PO) / Planmatig Onderhoud en besluitvorming

In de Algemene Ledenvergadering besluiten de leden of ze al het geplande onderhoud willen laten uitvoeren.
Het VvE-bestuur en/of de VvE-beheerder ontvangen van de ledenvergadering een mandaat om het onderhoud binnen bepaalde (financiële) kaders voor te bereiden en in opdracht te geven aan een uitvoerende partij. Planmatig onderhoudsprojecten worden door VBA uitsluitend opgestart als er in de ledenvergadering opdracht voor is verstrekt.

Het MJOP is een plan op basis van normeringen. Of en wanneer de werkzaamheden definitief worden uitgevoerd wordt apart besloten in de Algemene Ledenvergadering. Soms kan werk beter worden gecombineerd of uitgesteld.

Een MJOP vervangt ook nooit een actuele offerte van een aannemer. Het kan zijn dat prijzen onverwachts zijn gestegen, of dat nieuwe wet- en regelgeving voor een kostenstijging zorgen.

Op dat moment is er een aanvullend besluit over het projectbudget nodig.

De leden beslissen hierover in de Algemene Ledenvergadering. Aangeraden wordt om de voorbereiding altijd door professionals te laten verzorgen, bijvoorbeeld de VvE-beheerder. Er is vakkennis voor nodig.
Meer informatie over wat VBA onder een professionele voorbereiding vindt u hier.

De leden beslissen hierover in de Algemene Ledenvergadering. Aangeraden wordt om het toezicht door professionals te laten verzorgen, bijvoorbeeld de VvE-beheerder. Er is vakkennis voor nodig.
Meer informatie over wat VBA onder een professionele voorbereiding vindt u hier.

Als de leden hiervoor opdracht hebben gegeven in de Algemene Ledenvergadering. Per geagendeerd onderhoudsproject wordt dit voorgesteld door onze Accountmanager.

Meer informatie over Voorbereiding en Toezicht op planmatig onderhoud door VBA vindt u hier.