Home / Vraag en antwoord / MijnVBA, digitale VvE-portaal / MijnVBA: bestuur en kascommissie

Bestuurs- en kascommissieleden hebben een uitgebreider autorisatieprofiel. Het bestuur om de financiën 24/7 te kunnen volgen. De kascommissie voor het uitvoeren van de jaarlijkse kascontrole. Het bestuur heeft de beschikking over een aantal praktische functies onder de pagina ‘Bestuur’.

Het betreft de volgende onderdelen:

 • Crediteuren (leveranciers van de VvE)
 • Inkoopfacturen (facturen van leveranciers)
 • Jaaroverzicht bank (de begin- en eindsaldi van de bankrekening(en))
 • Verkoopfacturen (bedragen die de VvE tegoed heeft, bijv. VvE-bijdragen)
 • Contracten incl. facturen (inzicht in de facturen per lopend VvE-contract)
 • Geldstroom via de bank (gedetailleerd overzicht van alle bankboekingen)
 • Facturen beoordelen (nog door het bestuur te controleren facturen)
 • Debiteuren (van wie heeft de VvE nog geld tegoed)
 • Dagboek memoriaal (boekingen buiten de gewone journaalposten)
 • Beoordeelde facturen (door het bestuur gecontroleerde facturen)
 • Verklaring kascommissie (bevindingen na de jaarlijkse kascontrole)

De meest voorkomende vragen van bestuurs- en of kascommissieleden lichten we onder de volgende vragen toe.

Het betreft de volgende onderdelen:

 • Declaraties indienen (kosten die door het bestuur of andere VvE-leden zijn voorgeschoten)
 • Declaraties inzien (overzicht van ingediende declaraties)
 • Factuur indienen (facturen rechtstreeks bij het bestuur binnengekomen)
 • Facturen inzien (overzicht van ingediende facturen)
 • Contactgegevens t.b.v. bestuur (telefoonnummers en emailadressen VvE-leden)

Een declaratie betreft de vergoeding van kosten die door het bestuur of andere VvE-leden zijn voorgeschoten. Klik voor een korte handleiding: Indienen declaratie (kosten bestuur- en VvE-leden).
Declaraties worden met voorrang verwerkt omdat het privégelden betreft. Uitsluitend het bestuur mag ze indienen, ze worden zonder verdere controle ingeboekt en uitbetaald.

Deze functie is niet voor de uitbetaling van facturen aan Crediteuren zoals aannemers of andere leveranciers. Daarvoor gebruikt u de functie ‘Factuur indienen’.

Het betreft facturen die niet vanuit een opdracht via VBA zijn voortgekomen maar vanuit een rechtstreekse opdracht van het VvE-bestuur. De factuur wordt dan via het bestuur bij ons ingediend.

Uitsluitend het bestuur mag leveranciersfacturen indienen, ze worden zonder verdere controle ingeboekt en uitbetaald.

Deze functie is niet voor de uitbetaling van declaraties. Daarvoor gebruikt u de functie ‘Indienen declaratie’.

Als bestuurslid kan het nodig zijn contact te leggen met de VvE-leden. In dit overzicht treft u (voor zover geactualiseerd door de eigenaar) de contactgegevens van de VvE-leden aan.

Let op! Als VvE-bestuurslid bent u ook gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U mag gegevens van VvE-leden niet zomaar delen met derden of opslaan op uw PC. Uitsluitend als er een goede reden voor is (zogeheten doelbinding) of als er toestemming voor is gegeven mag u de contactgegevens delen.