Home / Vraag en antwoord / VvE en de reglementen / Breukdeel en stemaandeel

In de splitsingsakte zijn de appartementsrechten op nummervolgorde opgesomd. In de omschrijving staat wat uw breukdeel is in verhouding tot het totaal aantal breukdelen in de VvE.

In het splitsingsreglement zijn het aantal uit te brengen stemmen per appartementsrecht vastgelegd. Als de appartementen vergelijkbaar zijn, heeft veelal elke eigenaar een stem. Als er grote verschillen zijn, dan verschilt ook de stemverhouding.

Op de splitsingstekening ziet u de genummerde appartementsrechten. Alles binnen de vette lijnen behoort tot een privédeel, alles daarbuiten is gemeenschappelijk.

In de splitsingsakte wordt vervolgens uitgelegd welke kosten tot het gemeenschappelijke behoren en hoe de kostenverdeling is. In de basis draagt elk appartementsrecht naar breukdeel bij in de gemeenschappelijke kosten maar er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld begane grond appartementen die niet bijdragen aan de liftkosten.