Onder ‘Financiën’ treft u bijvoorbeeld de begroting van het lopende boekjaar aan en de jaarrekening van het voorgaande boekjaar. Ook ziet u hoe de kosten zich gedurende het jaar ontwikkelen in vergelijking met de begroting.

U ontdekt dat het beste door in te loggen, daarvoor heeft u uw gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Deze treft u aan in uw persoonlijke welkomstbrief en in de uitnodigingsbrief voor de ledenvergadering van uw VvE.

Gebruikersnaam kwijt? Bel naar (020) 520 90 00 of mail naar info@vvebeheer-amsterdam.nl.

Samengevat vinden VvE-leden onder ‘Financiën’ het volgende:

  • Begroting (wat verwacht de VvE aan inkomsten en uitgaven)
  • Jaarrekening voorgaande boekjaren (wat is er werkelijk ingekomen en uitgegeven)
  • Werkelijk t.o.v. begroting (wat is er tot op heden uitgegeven)
  • Grootboekrekeningen (gedetailleerde overzichten van inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden van de VvE)
  • Balans en resultaten (de financiële situatie op dit moment)

De meest voorkomende vragen van eigenaars lichten we onder de volgende vragen toe.

Overigens zien bestuurs- en kascommissieleden meer op deze pagina. Meer informatie daarover vindt u hier.

De pagina opent in het huidige boekjaar, de periode die nu geldt. Bij de meeste VvE’s loopt het boekjaar van 1 januari t/m 31 december. Incidenteel is dat anders, dat ziet u aan de omschrijving onder ‘Kies boekjaar’.

In onderstaand voorbeeld kijkt u naar de begroting die geldt van 1 januari 2023 t/m 31 december 2023. Onder ‘Status’ ziet u dat deze begroting ook is ‘Goedgekeurd door vergadering’. Vervolgens treft u de begrotingsposten aan:

Onder boekjaar kijkt u of er al een volgend boekjaar is aangemaakt:

In onderstaand voorbeeld kijkt u naar de begroting voor 1 januari 2024 t/m 31 december 2024. Onder ‘Status’ ziet u dat deze begroting ‘Ter voorstel aan vergadering’ is en nog niet is goedgekeurd. De begrotingsposten kunnen nog gewijzigd worden:

Regelmatig is de begroting voor het volgende boekjaar al voorafgaand aan dat jaar goedgekeurd.
U ziet dat aan de status. Onderstaande begroting is al goedgekeurd maar gaat daadwerkelijk in per 1 januari 2024:

Ga naar ‘Financiën’ en klik op Jaarrekening voorgaande boekjaren’: De jaarrekening wordt na afloop van het boekjaar formeel vastgesteld door in de algemene ledenvergadering. Is de ledenvergadering nog niet geweest dan moet dat nog gebeuren.

Is de ledenvergadering al geweest dan kunt u in de notulen teruglezen of de jaarrekening ongewijzigd is vastgesteld of dat er mogelijk opmerkingen van de kascommissie en/of de VvE-leden waren.