‘Administratie’ bevat de basisgegevens van de VvE, handige contactgegevens en belangrijke documenten zoals de splitsingsakte en de reglementen van de VvE. Ook treft u er onze beheerovereenkomst aan.

U ontdekt dat het beste door in te loggen, daarvoor heeft u uw gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Deze treft u aan in uw persoonlijke welkomstbrief en in de uitnodigingsbrief voor de ledenvergadering van uw VvE.

Gebruikersnaam kwijt? Bel naar (020) 520 90 00 of mail naar info@vvebeheer-amsterdam.nl.

Samengevat vinden VvE-leden onder ‘Administratie’ het volgende:

  • Algemene gegevens van uw VvE (formele VvE-naam, KvK-nummer, vestigingsadres)
  • Bestuur en commissies (naam, functie en contactgegevens)
  • Eigenaarsregister (de namen van de mede-eigenaars in uw VvE)
  • Appartementsrechten stemmen en breukdelen (stemaandelen en breukdelen in de VvE)
  • Beheerovereenkomst (onze dienstverlening overeengekomen met uw VvE)
  • Belangrijke documenten (splitsingsakte en reglementen van de VvE)
  • Verdeelsleutels (kostenverdeling, welk appartementsrecht betaalt waaraan mee)
  • Dagelijks beheer (contactgegevens VBA)
  • Bankgegevens (bank- en spaarrekeningnummers van de VvE)

De meest voorkomende vragen van eigenaars leggen lichten we onder de volgende vragen toe.

Ga in het menu naar ‘Administratie’, klik op Bestuur en commissies:

Ga in het menu naar ‘Administratie’, klik op Belangrijke documenten:

Ga in het menu naar ‘Administratie’, klik op Dagelijks beheer, onder VvE-beheerder/ Accountmanager vindt u de naam en de contactgegevens van de accountmanager van uw VvE: