Als uw VvE geen collectief verwarmingssysteem heeft, is uw cv-ketel privé. De kosten voor installatie en onderhoud zijn voor uw eigen rekening. Toch bent u niet in alle situaties vrij om te beslissen. Het rookgasafvoerkanaal kan gemeenschappelijk zijn. Ook kan uw privékanaal door de wijze van aanleggen niet individueel te vervangen zijn.

Als uw VvE geen collectief verwarmingssysteem heeft dan is uw cv-ketel privé. U bent zelf verantwoordelijk voor het in opdracht geven van onderhoud, reparaties en vervanging.

Om veiligheidsredenen mag u sinds april 2022 niet meer zelf uw cv-ketel vervangen. U moet hiervoor een gecertificeerde installateur inschakelen. Meer informatie hierover vindt u hier.

Als er een inspectie door uw VvE in opdracht is gegeven, vindt u het inspectierapport in MijnVBA onder het tabblad ‘Gebouw beheer’ onder ‘Documenten van het gebouw’.

De installateur moet weten wat de staat is van het rookgaskanaal voordat hij uw cv-ketel vervangt, sinds 2020 is het verplicht om het rapport te overleggen.

Totdat het kanaal vervangen is, staat de wet- en regelgeving het niet toe om een nieuw keteltype te plaatsen. Uw nieuwe ketel is waarschijnlijk niet geschikt voor het huidige kanaal. U zult dan uw oude ketel moeten laten repareren.

Is reparatie niet mogelijk, dan zijn er noodoplossingen, te denken aan een elektrische warmwaterboiler en elektrische radiatoren. Laat u hierover adviseren door een erkend installateur.

Verouderde keteltypen (vr-ketels) mogen niet meer worden geplaatst. Ze mogen wel gerepareerd worden maar de onderdelen zijn slecht verkrijgbaar en de reparatie vaak prijzig.

Ter overbrugging kunt u elektrische radiatoren inzetten of overstappen op een volledig elektrische cv-ketel. Uw elektra aansluiting moet hiervoor wel voldoende capaciteit hebben. Dit vraagt u na via uw netbeheerder.

Er zijn nooddouches op gas, elektrische boilers (met opslagvat) en elektrische doorstroomverwarmers ookwel ‘elektrische geiser’ genoemd (zonder opslagvat).

U kunt zich voor advies (en eventueel aanschaf en installatie) het beste wensen tot partijen als Feenstra en Essent. Deze zijn goed bekend met het vervangen van individuele cv-ketels in VvE’s. Ook een partij als Warmteservice kan u van informatie voorzien.

Afhankelijk van de termijn waarop dit gaat spelen kan het nog een verstandige investering zijn. Laat u zich goed informeren over het rendement van uw huidige ketel en dat van een nieuwe ketel. Zo kunt u berekenen of het de moeite loont.

U kunt bijvoorbeeld ook overwegen om een cv-ketel te huren tot het zover is.