Home / Vraag en antwoord / Dienstverlening VvE Beheer Amsterdam / Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. De verordening zorgt ervoor dat organisaties die veel persoonsgegevens digitaal verwerken hier zorgvuldig mee omgaan en uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe Europese privacywet.

Meer informatie hierover vindt u hier.

De privacyverklaring van VvE-beheer Amsterdam kunt u hier bekijken en downloaden: AVG_Privacyverklaring_VvE_Beheer_Amsterdam

Deze vindt u in uw digitale VvE-portaal, MijnVBA bij de beheerovereenkomst.

Op basis van uw lidmaatschap van de VvE koppelen we uw naam en contactgegevens aan uw appartementsrecht en eventueel uw postadres.

Financiële informatie over bijvoorbeeld de achterstand in een VvE-bijdrage delen we uitsluitend als daar een wettelijke basis voor is (denk aan een gerechtelijke procedure) en/of als u daar zelf toestemming voor heeft gegeven (denk aan een bewindvoerder).

VvE Beheer Amsterdam slaat nooit gevoelige gegevens op die gaan over bijvoorbeeld uw gezondheid, politieke opvatting, religieuze overtuiging, seksuele voorkeur of uw gerechtelijk verleden.

VBA deelt u gegevens uitsluitend wanneer dat nodig is om de met ons overeengekomen beheertaken uit te voeren (zogeheten ‘doelbinding’), als er een wettelijke grondslag voor is of als u daar zelf om vraagt.

Denkt aan de aannemer die contact moet leggen om een reparatieverzoek of planmatig onderhoud uit te voeren. Of de gegevens van een wanbetaler met de gerechtsdeurwaarder.

Of de notaris die de levering van een appartement aan de koper verzorgt.

Digitale omgevingen worden steeds kwetsbaarder. Daarbij hoort passende beveiliging. Naast gebruikersnamen en wachtwoorden (met wachtwoordeisen), maken we gebruik van Multi Factor Authenticatie (MFA).

Niet iedereen mag camerabeelden bekijken of dupliceren, hierover bestaat wetgeving. De meeste VvE’s met camerabeveiliging hebben daarom een door de ALV vastgesteld cameraprotocol. Indien uw VvE erover beschikt, treft u het protocol aan in uw digitale VvE-portaal, MijnVBA.

Heeft u VvE geen cameraprotocol? Via Rijssenbeek Advocaten schaft u er eenvoudig een aan tegen een bescheiden bedrag:
Rijssenbeek-Cameraprotocol voor VvE’s.

Uw VvE het bestuur is benoemd om de VvE te vertegenwoordigen. Net als VvE Beheer Amsterdam mag uw bestuur uw gegevens delen als dat nodig is om de bestuurstaken naar behoren uit te kunnen voeren (zogeheten doelbinding), als er een wettelijke grondslag voor is of als u daar zelf om heeft gevraagd.