Home / Vraag en antwoord / Bouwkundig onderzoek, advies en inspecties / Algemeen onderzoeken, adviezen en inspecties

Bouwkundig onderzoek, installatietechnisch advies en inspecties zijn er bijvoorbeeld om veiligheids-, gezondheids- en financiële risico’s te beperken of te voldoen aan (gewijzigde) wet- en regelgeving. Maar ook om alternatieven voor bestaande situaties te verkennen.

Tijdens een MJOP-herinspectie inspecteert een allround bouwkundig inspecteur steekproefsgewijs en uitsluitend visueel het gebouw. Een onderzoek, advies en/of een inspectie gaat veel verder.

Bouwkundige of installatietechnische specialisten onderzoeken een specifiek bouwdeel, materiaalsoort of een installatie. Daarbij gebruiken ze waar nodig specifieke apparatuur en er worden in bepaalde situaties ook monsters afgenomen.

Uit verschillende processen kan de aanleiding voor een onderzoek, advies of een inspectie naar voren komen:

 • Op advies van de inspecteur die de herinspectie van uw meerjarenonderhoudsplan heeft uitgevoerd;
 • Ter voorbereiding van een planmatig onderhoudsproject of een verduurzamingsingreep;
 • Gewijzigde wet- en regelgeving of een aanschrijving vanuit de Rijksoverheid;
 • Toename van storingen en/of reparatieverzoeken.
 • Vanuit de behoefte van de VvE.

De prijs van een inspectie of een vervolgonderzoek wordt bepaald door meerdere factoren:

 • Hoe uniek is de benodigde expertise?
 • Is er breek- en herstelwerk nodig om de situatie te kunnen beoordelen?
 • Is er laboratoriumonderzoek nodig?
 • Zijn er steigers of hoogwerkers nodig?
 • Is er boor- en/of graafwerk nodig?
 • Wil de VvE een steekproef of een 100% opname?
 • Hoe groot is het gebouw?

Kortom, voor de meeste inspecties of vervolgonderzoeken is een offerte nodig om deze vraag te kunnen beantwoorden.

Het voorgenomen onderzoek en (een indicatie van) de daarmee gemoeide kosten wordt aan de ledenvergadering (ALV) voorgelegd. De ALV besluit of er geïnvesteerd wordt in het onderzoek.

Bij onveilige situaties, gezondheidsrisico’s of een aanschrijving, kan de VvE hier niet op wachten. De VvE heeft hierin volgens de wet een zorgplicht. Het VvE-bestuur kan in hele urgente situaties zonder ALV-besluit opdracht geven.

Bij bet bepalen van het vervolgtraject kan uw accountmanager u verder helpen.

Hier treft u een opsomming aan van veelvoorkomende onderzoeken, adviezen en inspecties. Ze zijn voorzien van een korte toelichting.

Gedetailleerde informatie is beschikbaar als het voor uw VvE aan de orde is.