Als u, de inspecteur of VBA een niet zichtbaar bouwkundig of installatietechnisch probleem vermoedt dat niet visueel te inspecteren is. Vervolgonderzoek is beslist raadzaam als er:

  • Onveilige situaties of gezondheidsrisico’s (kunnen) ontstaan;
  • Forse gevolgschade veroorzaakt kan worden;
  • Onverwachte vervanging een fors financieel probleem veroorzaakt.

Meer informatie over mogelijke inspecties en/of onderzoeken treft u hier.

Onderstaand treft u een paar voorbeelden aan:

  • Met een zogeheten ‘destructief onderzoek’ wordt de galerijconstructie blootgelegd en de staat van de bewapening beoordeeld.
  • Met een camera inspectie wordt de verouderde, gietijzeren riolering beoordeeld en gekeken wat mogelijke opties zijn.
  • Met monsterafname en laboratoriumonderzoek wordt zekerheid verkregen over vermoedens van de aanwezigheid van asbest.

Nader onderzoek geeft meer zekerheid waarmee keuzes kunnen worden gemaakt. Bijvoorbeeld opnemen van een totale vervangings- of saneringsmaatregel in een bepaald jaar.

Meer informatie over mogelijke inspecties en/of onderzoeken treft u hier.

Een haalbaarheidsonderzoek geeft informatie over wat er bouwtechnisch of installatietechnisch mogelijk is en wat een andere oplossing financieel betekent.

Afhankelijk van de wens is een scenario’s indicatief, om een beeld te geven of een bepaalde ingreep op korte en langere termijn verstandig is. Bij hele specifieke vragen kan er eerst een onderzoek, een inspectie of een inventarisatie aan ten grondslag liggen.

Meer informatie over mogelijke inspecties en/of onderzoeken treft u hier.

Onderstaand treft u wat voorbeelden aan:

  • Het faseren van grote onderhoudsingrepen. Bijvoorbeeld, op basis van een inspectie wordt de vervanging van de standleiding riolering opgesplitst over meerdere jaren.
  • Een gespecialiseerd bureau levert kengetallen waarmee opties vergeleken worden. Denk aan het vervangen van houten kozijnen voor kunststof of aluminium. Of de vervanging van de collectieve stookvoorziening door individuele Cv-ketels.

Meer informatie over mogelijke inspecties en/of onderzoeken treft u hier.