Betalingsregeling en automatische incasso

Betalingsregeling

Let goed op dat er voldoende saldo uw rekening staat. Als u een betaling mist, wordt de vordering overgedragen aan de gerechtsdeurwaarder! 

Verplichte automatische incasso

Een voorwaarde voor een betalingsregeling is dat u een automatische incassomachtiging afgeeft en dat u geen betaling mist.

Machtigingsformulier

Onderstaand machtigt u uw VvE om uw VvE-bijdrage automatisch af te schrijven. Ter verificatie ontvangt u een bevestiging op uw e-mail- of postadres met daarin de ingangsdatum.

Uw gegevens

Postbus 738, 1000 AS Amsterdam

Door verzending van dit formulier geeft u toestemming aan incassant om doorlopend incasso­-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens VvE-bijdragen, die conform de vergaderbesluiten verschuldigd zijn, en u geeft toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de VvE. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.